Na wsi problem: niektórych popularnych leków nie kupimy w punktach aptecznych

POLITYKA LEKOWA

Autor: Piotr Przeniosło/rynekaptek.pl   06-11-2009, 06:31

Na wsi problem: niektórych popularnych leków nie kupimy w punktach aptecznych

To zapewne pośpiech z jakim resortowi prawnicy piszą rozporządzenia dla ministra zdrowia doprowadził do paradoksów w dostępie do niektórych leków, w tym przeciwgrypowych. Obowiązujące rozporządzenie ministra zdrowia z 6 października 2009 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych zawiera zaskakujące rozwiązania.


Błędy mają dotyczyć nie umieszczenia w wykazie wszystkich dawek preparatów, które znajdują się na rynku, o ile lek jest produkowany w wielu dawkach; nie umieszczenia znajdujących się w obrocie wszystkich odpowiedników, chociaż substancja czynna występuje w leku jednoskładnikowym w kilku preparatach.

– Pominięto wiele odpowiedników; wpisano preparaty produkowane w postaci tabletek, pomijając postać czopków itd. Nie sposób wymienić licznych niedociągnięć – przekonuje Dominik Żyro.

Jak zauważają przedstawiciele Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych, ustalając wykaz preparatów, na wniosek Naczelnej Rady Aptekarskiej, zmieniono bez konsultacji społecznych zapis w rozporządzeniu w sprawie kryteriów klasyfikacji, wykluczając tzw. preparaty bardzo silnie działające wymienione w Farmakopei Polskiej VIII, która jest, jak określa to Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych i Produktów Biobójczych, „jedynie listą pomocniczą”.

Dominik Żyro zauważa, że w konsekwencji takiego zapisu na wykazie nie znalazło się wiele preparatów stosowanych w leczeniu astmy, maści przeciwzakrzepowych, które od wielu lat były przedmiotem obrotu w punktach aptecznych.

Zaznacza jednak: – Chociaż przyjęto takie kryteria klasyfikacji w odniesieniu do punktów aptecznych, część preparatów bardo silnie działających jednak została umieszczona w wykazie.

Resort wysłucha uwag
Prowadzący punkty apteczne zawiązali izbę gospodarczą. Po to, aby skutecznie walczyć o zmianę przepisów. Wystosowali także pismo do wicepremiera Waldemara Pawlaka, w którym zaapelowali o zajęcie się drastycznie zmniejszającą się dostępnością leków dla pacjentów na terenach wiejskich.. Bo jak przekonują, obecnie wprowadzone przepisy nie tylko odbiją się na pacjentach, ale także na właścicielach takich punktów, którzy niejednokrotnie będą zmuszani je zamykać.

2 grudnia, w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbędzie się spotkanie resortu z technikami farmacji. Dodatkowo do końca miesiąca zainteresowane podmioty mogą ponownie zgłaszać uwagi do wykazu produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych.

Jak poinformował wiceminister zdrowia Marek Twardowski trwają już prace nad nowelizacją rozporządzenia. Ma wyeliminować błędy, które znalazły się w wykazie.
Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH