Negatywne rekomendacje AOTM dla trzech leków w terapii raka nerki

POLITYKA LEKOWA

Autor: Luiza Jakubiak/rynekaptek.pl   18-01-2010, 07:29

Producenci trzech leków stosowanych w leczeniu raka nerki aplikowali o ich dołączenie do programów terapeutycznych. Na razie na to się nie zanosi, gdyż Agencja Oceny Technologii Medycznych wydała dla tych produktów negatywne rekomendacje. Wszystkie trzy leki były oceniane na jednym posiedzeniu Rady Konsultacyjnej AOTM.

Koszt QALY w przypadku bevacizumabu (avastin) wyniósł ok. 600 tys. złotych. RK podkreśla występowanie dużej liczby działań niepożądanych po zastosowaniu tego leku. W dodatku, w badaniach pośrednich dostępnych w międzynarodowej literaturze, sutent okazał się istotnie skuteczniejszy od avastinu w zakresie przeżycia wolnego od progresji choroby.

– Trzeci z leków – temsirolimus (torisel) – był po raz pierwszy oceniany przez AOTM. Został nawet dobrze przyjęty przez Radę – przyznaje prezes Wojciech Matusewicz. – Jest to nowy lek, o innym mechanizmie działania, również nie pozbawiony działań niepożądanych.

Jednak Rada uznała, że przedstawione wyniki badań – w postaci jednego badania randomizowanego – są mało przekonujące. Torisel w porównaniu do interferonu alfa przedłuża życie pacjentów o ok. 3,6 miesiąca (wynik statystycznie istotny). Odnotowano brak badań poprawy jakości życia.

– Rada Konsultacyjna uznała, że jest to ciekawy lek i przy większej ilości publikacji z badań nad nim, będzie zasadne ponowne rozpatrzenie wniosku. Wartość QALY dla toriselu to 670 tys. złotych – dodał prezes Matusewicz.

Diabeł tkwi w szczegółach
Specjaliści zwracają uwagę na formę wydawania przez prezesa AOTM dostępnych ostatnio publicznie rekomendacji: – Stanowiska Rady Konsultacyjnej były dokumentami znacznie bardziej obszernymi i precyzyjnymi, z reguły na dwie strony. Dwu-, trzyzdaniowe, lakoniczne uzasadnienia, w mojej opinii, są niewystarczające – mówi Rafał Zyśk z firmy Health Economics Consulting, były dyrektor departamentu gospodarki lekami NFZ.

Jego zdaniem, rekomendacja AOTM dla nowej technologii medycznej, powinna zawierać kilka niezbędnych szczegółów, m.in: wielkość populacji docelowej oszacowana przez AOTM, mediana wydłużenia przeżycia całkowitego (najważniejszy punkt końcowy), średni szacowany koszt terapii na pacjenta, szacowany roczny wpływ na budżet płatnika.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH