Negatywne rekomendacje AOTM dla trzech leków w terapii raka nerki

POLITYKA LEKOWA

Autor: Luiza Jakubiak/rynekaptek.pl   18-01-2010, 07:29

Producenci trzech leków stosowanych w leczeniu raka nerki aplikowali o ich dołączenie do programów terapeutycznych. Na razie na to się nie zanosi, gdyż Agencja Oceny Technologii Medycznych wydała dla tych produktów negatywne rekomendacje. Wszystkie trzy leki były oceniane na jednym posiedzeniu Rady Konsultacyjnej AOTM.

– Dzięki m.in. takim informacjom podmioty odpowiedzialne mogą porównywać swoje leki w zakresie siły interwencji terapeutycznej i efektywności kosztowej, bazując na danych uznanych przez urząd, co działa dyscyplinująco na etapie ustalania ostatecznej ceny – ocenia Rafał Zyśk.

Cztery ścieżki

Prezes Agencji wyjaśnia, że stosowany ostatnio sposób publikowania rekomendacji wynikał z przepisów tzw. ustawy koszykowej. To ona wprowadziła tzw. cztery ścieżki postępowania, jeśli chodzi o wydawanie rekomendacji.

• Pierwsza, dotyczy wydawania rekomendacji na temat nowych świadczeń gwarantowanych. W tym przypadku na stronie AOTM i BIP muszą być opublikowane jedynie: zlecenie ministra i rekomendacja prezesa AOTM.

• Druga ścieżka – dotycząca usuwania świadczeń, zmiany sposobu finansowania lub warunków realizacji świadczenia – wymaga publikacji zlecenia ministra, raportu HTA, stanowiska RK AOTM i rekomendacji prezesa.

• Trzecia ścieżka dotyczy umieszczania leków i wyrobów medycznych na wykazach refundacyjnych. Tu wystarczy jedynie stanowisko RK.

• Ostatni sposób dotyczy publikacji programów terapeutycznych. Tu wystarczy jedynie opublikowanie zlecenia ministra i rekomendacji prezesa AOTM.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH