NFZ: przetarg na rituximab rozstrzygnięty. Trwa podpisywanie umów

POLITYKA LEKOWA

Autor: NFZ/ rynekaptek.pl   05-03-2021, 07:45

NFZ: przetarg na rituximab rozstrzygnięty. Trwa podpisywanie umów Wspólne zamówienia sposobem na duże różnice w cenach leków Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

18 lutego br. nastąpiło rozstrzygnięcie wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup produktów leczniczych zawierających substancję czynną rituximabum. Postępowania stało się prawomocne i trwa proces podpisywania umów na dostawy leków z wyłonionym wykonawcą.

"Szczegółowe informacje odnośnie wykonawcy, z którym świadczeniodawcy winni niezwłocznie zawrzeć umowę na dostawy leków zostały przekazane przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie" - poinformował Narodowy Fundusz Zdrowia.

Co z umowami wcześniej zawartymi?
Jak dodaje prezes NFZ, zgodnie z zarządzeniem nr 180/2019/DGL prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapii, w sytuacji, gdy dany świadczeniodawca zawarł umowę na dostawy leków zawierających substancję czynną rituximabum przed zamieszczeniem przez prezesa NFZ informacji o ogłoszeniu wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dopuszczona jest jej dalsza realizacja jedynie w sytuacji, gdy cena jednostki leku nabywana w drodze omawianej umowy nie przekracza ceny jednostki leku nabywanego w wyniku przeprowadzonego wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Świadczeniodawcy, po podpisaniu umów z wykonawcą wskazanym przez Instytut Matki i Dziecka oraz ustaleniu daty rozpoczęcia dostaw, winni rozważyć konieczność rozwiązania dotychczas zawartych umów na dostawy leków zawierających rituximabum - dodaje płatnik.

Od kiedy udzielanie świadczeń?
Zgodnie z treścią §17a ust. 8 zarządzenia nr 180/2019/DGL prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia udzielanie świadczeń z wykorzystaniem leku nabytego w ramach wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego rozpoczyna się nie później niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Procedura wspólnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup produktów leczniczych zawierających substancję czynną rituximabum została wszczęta w grudniu 2020 roku.

Podmiotem zobowiązanym do przeprowadzenia wspólnego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego jest Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

Dlaczego zakupy centralne?
Przeprowadzenia centralnych zakupów leków stosowanych w programach lekowych lub chemioterapii jest jednym ze sposobów na monitorowanie procesów zakupów leków w szpitalach.

NFZ wskazuje na duże rozbieżności w zakresie cen leków nabywanych przez szpitale, posiadających dostępne na rynku odpowiedniki. Na dowód płatnik przedstawił wybrane przykłady różnic cenowych, które występowały we wcześniejszych latach:

tabelka.jpg
tabelka.jpg

W szczególności dotyczy to leków stosowanych w programach lekowych i chemioterapii, gdzie NFZ refunduje 100% poniesionych kosztów zakupu. Różnice w cenach niektórych substancji czynnych sięgają nawet kilkuset procent. Dlatego, aby w systemie opieki zdrowotnej nastąpiła równowaga pomiędzy dostępnością do terapii skutecznych i istniejących na rynku od wielu lat, a nowoczesnymi niezwykle drogimi lekami niezbędne jest szersze stosowanie odpowiedników leków oryginalnych. Leki te są równie skuteczne i bezpieczne w stosunku do leków referencyjnych, podlegają tej samej rygorystycznej kontroli procesów wytwarzania i nadzorowi w zakresie zapewnienia jakości, ale ich ceny są zdecydowanie niższe.

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH