NFZ: synagis - nie będzie zakupu centralnego

POLITYKA LEKOWA

Autor: Luiza Jakubiak/rynekaptek.pl   22-04-2010, 07:48

Prezes NFZ wyraził zgodę na odstąpienie od zakupu centralnego leku synagis (paliwizumab) przez jednostkę koordynującą.

Tym samym akceptuje przeprowadzenie postępowania zakupowego paliwizumabu przez ośrodki rekomendowane do realizacji programu profilaktyki zakażeń wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorbą płuc (dysplazją oskrzelowo-płucną).

Według wcześniejszych ustaleń, jednostki wyłonione przez zespoł koordynujący program „Profilaktyka zakażeń wirusem RS u dzieci z przewlekłą chorobą płuc“, przystępujące do konkursu na realizację programu, miały wyrazić zgodę na przystąpienie do wspólnego zakupu leku.

Już wtedy mecenas Katarzyna Bondaryk wskazywała, że nawet, jeśli wszystkie placówki podpiszą z NFZ umowy na świadczenie, to instytucja koordynująca wspólny zakup leku nie zdąży przeprowadzić procedury przetargowej. Jeżeli wcześniaki miałyby dostawać dawki szczepionki, to procedura zakupu leków musiałaby się zakończyć w ciągu 7 dni, co ze względów proceduralnych (np. terminy publikacji ogłoszenia, złożenia ofert) zawartych w prawie zamówień publicznych, nie było możliwe.

Synagis powinien być podawany w okresie od listopada do marca. Ponieważ zbliżał się kolejny termin podania preparatu, a nie było jeszcze znanej nawet daty rozpoczęcia rokowań ośrodków z oddziałami NFZ, niektóre placówki podjęły decyzję o zakupie leku i podaniu pierwszej serii jeszcze przed zakontraktowaniem świadczenia.

– Zgodnie z zaleceniami pani minister, że najpierw należy leczyć pacjentów, a potem dochodzić do tego, kto będzie to finansował, podjęliśmy takie działania. Oczywiście poinformowałem o tym NFZ – mówił w styczniu br. prof. Ryszard Lauterbach, konsultant małopolski w dziedzinie neonatologii.

W komunikacie z dnia 15 kwietnia 2010 roku, przesłanym do oddziałów wojewódzkich Funduszu, Andrzej Śliwczyński, zastępca dyrektora departamentu gospodarki lekami NFZ informuje, że „Prezes NFZ wyraża zgodę na przyjęcie do rozliczenia leków zakupionych przez ośrodki realizujące ten program terapeutyczny“.

Warunkiem jest zakup leków po terminie wejścia w życie zarządzenia nr 8/2010/DGL Prezesa NFZ z dnia 20 stycznia 2010 roku, zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programow zdrowotnych oraz podpisania umów ze świadczeniodawcami w zakresie realizacji tych programów.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH