NIA zabiera głos w sprawie obrotu pozaaptecznego

POLITYKA LEKOWA

Autor: NIA/rynekaptek.pl   14-08-2017, 08:11

NIA zabiera głos w sprawie obrotu pozaaptecznego Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia przedstawione przez wiceministra Marka Tombarkiewicza w zakresie wstrzymania prac nad uregulowaniem obrotu pozaaptecznego wyraźnie przedstawia brak dbałości o interes pacjenta - ocenia NIA.

Naczelna Izba Aptekarska wyraża duże zaniepokojenie zmianą stanowiska Ministerstwa Zdrowia w zakresie obrotu pozaaptecznego, które zostało przestawione przez wiceministra Marka Tombarkiewicza w odpowiedzi na interpelację poseł Ewy Malik, w sprawie obrotu pozaaptecznego - czytamy na stronie Izby.

W przedmiotowej interpelacji wiceminister Tombarkiewicz wskazuje, że„proponowane obniżenie dopuszczalnych w obrocie pozaaptecznym dawek leków przeciwbólowych do minimalnych umożliwiłoby pozostanie na rynku tylko części z obecnych produktów leczniczych (jednego czy dwóch producentów). Taki stan rzeczy wzbudził sprzeciw innych producentów leków, zaś Minister Zdrowia stał się adresatem zarzutów o zamiar ukonstytuowania stanu nierównego traktowania podmiotów”. 

Jak podkreśla NIA, produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego są zarejestrowane w małych dawkach i są one dostępne, dlatego też powyższy argument jest niezasadny. Ponadto Izba zwraca uwagę, że w zakresie problemów dotyczących zdrowia pacjenta należy wyraźnie odróżnić interesy przemysłu farmaceutycznego ukierunkowane na osiąganie zysków od zapewnienia pacjentowi bezpieczeństwa.

W związku z powyższym, NIA podaje, że w dniu 10 sierpnia 2017 r., wystąpiła do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła o podjęcie działań mających na celu wznowienie prac w przedmiotowym zakresie, jednocześnie podkreślając, że "nadrzędną ideą, jaką powinno kierować się Ministerstwo Zdrowia jest zdrowie, życie i bezpieczeństwo pacjenta, nie zaś troska o interes przedsiębiorców prowadzących obrót hurtowy i detaliczny produktami leczniczymi".

Wskazuje jednocześnie, że placówki obrotu pozaaptecznego jako jedyne nie posiadają obowiązku uzyskania wpisu podmiotu do rejestru, który zrzesza placówki obrotu pozaaptecznego, w przeciwieństwie do innych podmiotów, które prowadzą obrót produktami leczniczymi, a co za tym idzie nie ponoszą one żadnych opłat rejestracyjnych, a także nie jest możliwe wskazanie ich rzeczywistej ilości. 

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH