Nie będzie przedłużenia o rok okresu obowiązywania decyzji refundacyjnych

POLITYKA LEKOWA

Autor: Sejm   04-05-2021, 14:02

Nie będzie przedłużenia o rok okresu obowiązywania decyzji refundacyjnych Wiceminister Maciej Miłkowski o decyzjach refundacyjnych (fot. PTWP)

Przedłużenie o rok okresu obowiązywania decyzji, których termin upływa przed dniem 1 stycznia 2022 r. nie ma w opinii Ministra Zdrowia uzasadnienia merytorycznego - ocenia resort zdrowia.

Wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski odpowiedział na interpelację posła Kacpra Płażyńskiego, w sprawie niezależności lekowej i skracania łańcuchów
dostaw.

Przypomnienie o wnioskach refundacyjnych

"Przedłużenie o rok okresu obowiązywania decyzji, których termin upływa przed dniem 1 stycznia 2022 r. nie ma w opinii Ministra Zdrowia uzasadnienia merytorycznego, pandemicznego etc." - poinformował wiceminister.

Jest to jeden z postulatów branży farmaceutycznej - aby zawiesić negocjacje cenowe z producentami leków i utrzymać ich ceny na obecnym poziomie oraz przedłużenia do dnia 31 grudnia 2022 r. okresu obowiązywania decyzji administracyjnych.

W ocenie ministra, ten postulat obecnie nie znajduje podstaw do zmiany ustawy o refundacji w ww. zakresie, również poprzez zastosowanie rozwiązań legislacyjnych procedowanych w trybie umownie nazwanym covidowym.

- Wnioskodawcy zgodnie z ustawą o refundacji posiadają wiedzę o konieczności złożenia wniosków o ponowne objęcie refundacją w terminie 180 dni przed końcem obwiązywania aktualnych decyzji Ministra Zdrowia i nie ma potrzeby tego zmieniać - przypomina.

Minister dodał, że resort wystosował do firm pisma przypominające o potrzebie składania tych wniosków o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu. "Poinformowano wnioskodawców o planach Ministra Zdrowia przeprowadzenia negocjacji wg grup limitowych" - dodał.

Resort chce zorganizować to tak, aby uniknąć skumulowania postępowań i zagrożenia płynności prac Komisji Ekonomicznej oraz Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji.

Sytuacje zależne od czynników losowych

Wiceminister odniósł się też do kwestii zapewnienia bezpieczeństwa lekowego w Polsce.

"Powstawanie niedoborów rynkowych poszczególnych leków nie zawsze jest możliwe do przewidzenia, a w dużej mierze zależy od czynników losowych, związanych z opóźnieniami dostaw czy problemów produkcyjnych. Podkreślić również należy, iż obrót lekami odbywa się na zasadach gospodarki wolnorynkowej, ograniczonej jedynie w obszarze dopuszczania do obrotu i refundacji oraz zasad bezpieczeństwa obrotu lekami" - informuje.

Podobnie jak w przypadku leków, zasady dotyczące obrotu substancjami czynnymi określone zostały w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.

"Jednocześnie należy podkreślić, że brak dostępu do substancji czynnej powoduje niemożność produkcji leku. Zatem jednym z priorytetów dalszych działań Ministerstwa Zdrowia będzie umożliwienie wzrostu produkcji substancji czynnych w kraju" - dodał.

Wsparcie farmacji w KPO

Jednym z narzędzi do osiągnięcia tych planów są środki przewidziane w Krajowym Planie Odbudowy, który zakłada inwestycje m.in. w modernizację infrastruktury oraz rozwój sektora farmaceutycznego w Polsce. Bezpośrednio na ten cel przeznaczonych ma być ok. 800 mln zł.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy, którego głównym celem jest odbudowa i tworzenie odporności społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19, zgłoszony został m.in. projekt dotyczący rozwoju potencjału sektora leków i wyrobów medycznych. W ramach projektu przewiduje się możliwość ubiegania o dwa rodzaje zachęt w zakresie:

- wsparcia na budowę i rozbudowę infrastruktury produkcyjnej do API, leków
generycznych i biopodobnych;
- wsparcie na prowadzenie projektów B+R w obszarze API.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH