Niraparyb. Lek może opóźniać progresję choroby vs placebo, ale ocena i tak wypadła negatywnie

POLITYKA LEKOWA

Autor: AOTMiT   09-07-2021, 07:04

Niraparyb. Lek może opóźniać progresję choroby vs placebo, ale ocena i tak wypadła negatywnie Wyniki przeprowadzonej analizy klinicznej sugerują, że u pacjentek chorych na zaawansowanego raka jajnika, jajowodu lub otrzewnej stosowanie niraparybu względem placebo może opóźniać progresję choroby oraz wydłużać czas do rozpoczęcia kolejnej terapii Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Prezes Agencji nie rekomenduje objęcia refundacją produktu leczniczego Zejula (niraparyb) w ramach programu lekowego "Leczenie podtrzymujące niraparybem chorych na zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej".

Prezes Agencji, biorąc pod uwagę stanowisko Rady Przejrzystości, dostępne dowody naukowe, wytyczne kliniczne oraz rekomendacje refundacyjne, uważa za niezasadne finansowanie ze środków publicznych wnioskowanej technologii.

Jakie wskazuje argumenty?

Wyniki przeprowadzonej analizy klinicznej sugerują, że u pacjentek chorych na zaawansowanego raka jajnika, jajowodu lub otrzewnej stosowanie niraparybu względem placebo może opóźniać progresję choroby oraz wydłużać czas do rozpoczęcia kolejnej terapii.

Należy jednak podkreślić, że w populacji ogólnej nie wykazano różnic w ocenie przeżycia całkowitego, prawdopodobieństwa 24-miesięcznego przeżycia oraz przeżycia wolnego od drugiej progresji choroby.

Jednocześnie w przeprowadzonym porównaniu pośrednim nie odnotowano znamiennych różnic odnośnie skuteczności leczenia niraparybem względem olaparybu w subpopulacji chorych z mutacją BRCA.

Wnioskowanie o efektywności klinicznej na podstawie przedstawionych dowodów jest obarczone znaczną niepewnością.

3 stopnie zróżnicowania histologicznego raka jajnika

Rak jajnika stanowi heterogenną grupę patologii, które klasyfikowane są ze względu na typ histologiczny i stopień zróżnicowania. Wyróżnia się m.in. raki surowicze, śluzowe, endometrioidalne, jasnokomórkowe, Brennera, mieszane i niezróżnicowane/niesklasyfikowane.

W każdym przypadku należy dążyć do określenia zróżnicowania histologicznego, przy czym wyróżnia się 3 stopnie zróżnicowania: rak wysokozróżnicowany –G1 (< 5% utkania części litej), rak średniozróżnicowany –G2 (6-50% utkania części litej) i rak niskozróżnicowany –G3 (> 50% utkania części litej).

Aktualnie stosowany jest również podział na typ surowiczy niskozróżnicowany (ang. high grade) i wysokozróżnicowany (ang. low grade). Około 15-24% przypadków raka jajnika stanowią dziedziczne postaci tego nowotworu, za które odpowiedzialne są mutacje w genach.

W większości (ok. 90-95%) przypadków dziedzicznego raka jajnika występują mutacje w genach BRCA1 lub BRCA2 (mutacje germinalne, ang. germinal BRCA mutation –gBRCAm). Rak jajnika z mutacją w genach BRCA obejmuje również przypadki sporadycznych mutacji (ang. somatic BRCA mutation –BRCAm).

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH