Nowe stanowiska Rady Konsultacyjnej AOTM

POLITYKA LEKOWA

Autor: AOTM/rynekaptek.pl   25-10-2010, 15:34

Rada Konsultacyjna Agencji Oceny Technologii Medycznych proponuje podnieść odpłatność pacjenta za pobyt w sanatorium.

Rada Konsultacyjna uważa za zasadną zmianę poziomu finansowania świadczeń z zakresu leczenia uzdrowiskowego, polegającą na podniesieniu o 5% odpłatności ponoszonej przez pacjenta za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium.

- Wzrost cen produktów spożywczych, energii elektrycznej, wody, środków czystości
i innych w 2009 roku, uzasadnia podniesienie o 5% odpłatności pacjenta za pobyt w sanatorium, co oznacza wzrost kosztu osobodnia o ok. 1 złoty. Rada uważa, że zmiana ta nie wpłynie istotnie na dostęp pacjentów do świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego – pada w uzasadnieniu stanowiska RK.

Treść komunikatu: www.aotm.gov.pl

Rada Konsultacyjna uznaje za zasadne zakwalifikowanie leku Lunaldin (cytrynian
fentanylu) w leczeniu przebijającego bólu u dorosłych pacjentów, stosujących terapię opioidową w przewlekłych bolach nowotworowych, jako świadczenia gwarantowanego.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH