NRA za sztywnymi cenami na każdym poziomie

POLITYKA LEKOWA

Autor: LJ, NIA/rynekaptek.pl   13-01-2011, 16:16

NRA za sztywnymi cenami na każdym poziomie Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Naczelna Rada Aptekarska opowiada się za sztywnymi cenami leków na każdym poziomie obrotu, mimo że część członków Rady zajęła inne stanowisko.

Naczelna Rada Aptekarska uchwaliła wprowadzenie do polskiego porządku prawnego rozwiązania w postaci sztywnych cen na wszystkich poziomach obrotu refundowanymi produktami leczniczymi, tj.:

• sztywne ceny zbytu, sztywne ceny hurtowe i sztywne ceny detaliczne na refundowane produkty lecznicze;

• sztywne marże na refundowane produkty lecznicze;

• jednakowa odpłatność pacjentów za refundowane produkty lecznicze we wszystkich aptekach.

Brak jednomyślności
Uchwałę przegłosowano imiennie i tym sposobem podjęto decyzję, za jakim rozwiązaniem ma optować Naczelna Izba Aptekarska w dyskusjach o projekcie ustawy o refundacji leków.

Nie wszyscy członkowie Rady byli za takim rozwiązaniem. Stanisław Piechula, prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej stwierdza, że „Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej, jak i Jej przedstawiciele, byli wyłącznie za stałą ceną detaliczną (odpłatnością pacjenta) w aptece.

- Naszym zdaniem tylko takie rozwiązanie może zapewnić stałe ceny w aptekach, a jednocześnie szansę na otrzymywanie rabatów, dzięki którym jeszcze wiele aptek się utrzymuje. Niestety innego zdania była większość członków NRA, którzy najprawdopodobniej reprezentowali zdanie swoich Rad Aptekarskich i Członków – stwierdza prezes Piechula.

Już wcześniej było wiadomo o braku jednomyślności Rady w sprawie sztywnych cen i marż. Zwracał na to uwagę prezes NRA, Grzegorz Kucharewicz, mówiąc, że środowisko jest podzielone w poglądach na sposób ustalania cen na leki refundowane: - Część kolegów nie chce sztywnych cen na każdym poziomie obrotu lekiem. Uważają, że powinna być stała cena detaliczna, stała odpłatność, ale ruchoma cena hurtowa brutto. To rozwiązanie jest korzystne dla dużych graczy rynku detalicznego – ocenia Grzegorz Kucharewicz.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH