NRL: ustawa refundacyjna może ograniczyć dostęp do części leków

POLITYKA LEKOWA

Autor: PAP/rynekaptek.pl   11-04-2011, 14:58

NRL: ustawa refundacyjna może ograniczyć dostęp do części leków Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Zapisy rządowej ustawy o refundacji leków mogą doprowadzić do ograniczenia dostępu pacjentów do niektórych leków - uważa Naczelna Rada Lekarska. List z zastrzeżeniami dotyczącymi ustawy skierowała do prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Ustawa refundacyjna spośród pakietu ustaw zdrowotnych wzbudza najwięcej kontrowersji. Sejm uchwalił ją 25 marca. Ma być tematem debaty zdrowotnej na posiedzeniu Senatu, które rozpoczyna się w środę (13 kwietnia).

W czwartek (7 kwietnia) prezydent Komorowski wystosował list do premiera Donalda Tuska, w którym przedstawił swoje wątpliwości natury konstytucyjnej w sprawie ustawy. W liście do Tuska prezydent zasugerował ponowne rozważenie rozwiązań, które budzą jego wątpliwości. Miałoby to nastąpić na etapie senackich prac nad ustawą.

Z kolei w piśmie skierowanym do prezydenta, o którym informacja znajduje się na stronie NRL, Rada podkreśla, że mechanizm zwrotów (tzw. pay back) zapisany w ustawie może nie tylko zagrozić stabilności krajowych producentów leków generycznych, ale przede wszystkim przez swoje dalsze oddziaływanie może doprowadzić do ograniczenia dostępności niektórych leków dla pacjentów.

Zastrzeżenia NRL dotyczą też wprowadzenia obowiązku podpisywania przez lekarzy umów z NFZ na wypisywanie recept na leki refundowane. Ocenia, że zwiększa to obciążenia administracyjne dla lekarzy. NRL pozytywnie ocenia zaś rozwiązania w ustawie zmierzające do bardziej racjonalnego używania leków.

Ustawa refundacyjna wprowadza urzędowe ceny i marże leków finansowanych przez NFZ. Stałą cenę leku refundowanego Ministerstwo Zdrowia będzie negocjowało z producentem. Od jej wartości będzie ustalana urzędowa marża - w wysokości 5 proc. (obecnie 8,91 proc.). Oznacza to, że ceny leków refundowanych nie będą mogły być ani niższe, ani wyższe od ustalonych.

W ustawie przewidziano podatek od refundacji leków. Płacić go będą koncerny farmaceutyczne, które będą musiały oddawać 3 proc. zysku z refundacji. Te środki będą przekazywane na konto Agencji Oceny Technologii Medycznych. M.in. to rozwiązanie wzbudza wątpliwości prezydenta Komorowskiego.

Jak wynika z informacji PAP, chodzi o system poboru i egzekucji opłat, który nie dopuszcza kontroli prawidłowości naliczania opłat oraz prawa do odwołania. Zaniepokojenie prezydenta budzi też brak precyzji, jeśli chodzi o określanie terminów, których niezachowanie niesie za sobą określone represje dla obywatela czy przedsiębiorcy.

Z kolei Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ocenia, że wprowadzenie sztywnych cen i marż przeczy zasadom wolnego rynku, a hurtownie i apteki pozbawia możliwości konkurowania.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH