Ocena skuteczności farmakoterapii: co kraj, to inny problem

POLITYKA LEKOWA

Autor: Luiza Jakubiak/rynekaptek.pl   28-12-2009, 06:16

Ocena skuteczności farmakoterapii: co kraj, to inny problem W rosyjskim ministerstwie zdrowia nie działa żaden zespół zajmujący się formalnie lub nieformalnie oceną technologii medycznych. W 2007 roku resort zawiesił również prace nad standaryzacją wyboru leków

Przy rosnących kosztach terapii w różnych dziedzinach, budżet żadnego państwa nie jest w stanie gwarantować pacjentom opieki medycznej niezależnie od kosztów, jakie ta opieka generuje. Tylko w jaki sposób podejmować racjonalne decyzje, by w ramach dostępnych środków, zapewnić pacjentom możliwość stosowania skutecznych terapii?


– Brak jest przejrzystości w procesie podejmowania decyzji, nie ma zachęt, by oszczędzać i finansować skuteczne leki – mówił Borisenko, podając przykłady: – W Rosji finansowane jest leczenie choroby Gauchera dla 160 pacjentów, przy czym koszt terapii dla jednej osoby to 200 tys. euro. Ale nie wiadomo, dlaczego uznania nie znalazł produkt w leczeniu mukopolisacharydozy typu I i II, dla populacji około 100 pacjentów.

Przełom w Turcji
Jednak Rosja jest w tej materii raczej wyjątkiem. W Turcji przełomowym zdarzeniem było wprowadzenie w 2003 roku Projektu Transformacji Opieki Zdrowotnej.

– Jego celem było zwiększenie efektywności systemu poprzez poprawę zarządzania, skuteczności i osiągnięcie trwałej równowagi budżetowej – podsumowała Rabia Kahveci, prezes Tureckiego Stowarzyszenia Evidence Based Medicine, zwracając uwagę na specyficzne problemy Turcji.

Ponieważ realizacja Projektu wiązała się z wprowadzeniem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, lawinowo wzrosła liczba uprawnionych do korzystania z opieki medycznej.

– Alarmująco podniosły się wydatki na leki, osiągając około 40% całkowitych wydatków na opiekę zdrowotną. Dlatego konieczne stało się wprowadzenie polityki kształtującej refundację leków i ustalania ich cen.

W Brazylii
nie ma jeszcze centralnej agencji HTA, ale są czynione starania, by powstała. Obecnie kilka instytucji współpracuje ze sobą i w ramach stałej grupy roboczej zajmują się rejestracją, oceną technologii i ustalaniem cen, przed wprowadzeniem leków na rynek.

Następnie Komisja Narodowa (The National Commission for Technology Incorporation – CITEC) rekomenduje ministrowi zdrowia, które technologie mają być finansowane przez publiczną służbę zdrowia. Rekomendacje są wydawane na podstawie raportów HTA.

Decydujące zmiany w brazylijskiej polityce lekowej zostały wprowadzone w 2004 roku. Od tego czasu przy podejmowaniu decyzji brany jest pod uwagę wymiar ekonomiczny finansowania terapii i wpływ na budżet publicznego płatnika.

– Poza jakością i bezpieczeństwem, zwracamy uwagę na relacje między efektami i kosztami – wyjaśnił Alexandre Lemgruber, dyrektor Biura Ekonomicznej Ewaluacji Nowych Technologii przy brazylijskiej agencji ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH