Pentasa, Salofalk, Novo-Helisen Depot - te leki będą droższe od maja

POLITYKA LEKOWA

Autor: IQVIA   23-04-2021, 10:02

Pentasa, Salofalk, Novo-Helisen Depot - te leki będą droższe od maja W maju kolejne zmiany na wykaza refundacyjnych Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

Największe zmiany w majowej liście leków refundowanych dotyczą programów lekowych. Dodano cztery nowe substancje czynne.

IQVIA podsumowała zmiany na liście refundacyjnej dla obwieszczenia obowiązującego od dnia 1 maja 2021 roku.

Wg obwieszczenia z refundacji aptecznej wycofano 22 opakowania leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, a włączono do niej 49 nowych. Finansowania nie utraciła żadna substancja czynna, żadna też nie została dodana do listy.

Poziom współpłacenia pacjenta został obniżony dla 465 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych – dla 5 z nich o powyżej 10 zł: Posaconazole Mylan, zawiesina doustna, 40 mg/ml, 105 ml – o 240,41 zł, Prolia, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg/1 ml, 1 amp.- strz. po 1 ml – o 61,04 zł, Eliquis, tabl. powl., 2.5 mg, 20 szt. – o 23,97 zł, NovoRapid, roztwór do wstrzykiwań, 100 j/ml, 1 fiol. po 10 ml – o 11,11 zł, Aryzalera, tabl., 10 mg, 56 szt. – o 10,66 zł.

Powyższe zmiany związane są z obniżką urzędowych cen zbytu powyższych produktów.

Zmiany w limitach

Z kolei wzrost cen dla pacjenta dotyczy 742 opakowań, z czego w przypadku 20 z nich przekracza 10 zł, a największe podwyżki, > 50 zł, będą dotyczyć: Pentasa, czopki, 1 g, 28 szt. o 65,08 zł, Salofalk 1 g, czopki, 1 g, 30 szt. o 70,02 zł oraz Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 2 fiol. po 4,5 ml o 452,70 zł.

Podwyżki te związane są ze zmianami podstawy limitu w grupie 12.2 Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne i 214.1 Alergeny kurzu domowego.

Od maja 2021 r. limity w tych grupach wyznaczać będą odpowiednio produkty Crohnax, czopki 1000 mg, 30 szt. i Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml.

Urzędowe ceny zbytu zostały obniżone dla 94 opakowań leków i wyrobów medycznych, zmiana powyżej 10 zł dotyczy 12 produktów: posaconazolum (Posaconazole Mylan 40 mg/ml), denosumabum (Prolia 60 mg/ml), tioguaninum (Lanvis 40 mg), busulfanum (Myleran 2 mg), chlorambucilum (Leukeran 2 mg), melphalanum (Alkeran 2 mg), apixabanum (Eliquis 2,5 mg), ivabradinum (Bixebra 7,5 mg), olanzapinum(Zalasta 15 mg i 20 mg), insulinum aspartum (NovoRapid 100 j/ml), aripiprazolum (Aryzalera 10 mg).

Największa obniżka (o 261,36 zł) dotyczy produktu Posaconazole Mylan.

Wzrost urzędowych cen zbytu odnotowano dla 6 opakowań w obrębie 4 produktów: 2 opakowań zawierających substancję czynną sulpiridum (Sulpiryd Hasco 50 mg, 24 szt. i Sulpiryd Hasco 100 mg, 24 szt.), 2 opakowań zawierających acidum ursodeoxycholicum (Ursocam 250 mg 90 szt. i 100 szt.), produktu zawierającego ibuprofenum (Ibuprofen Hasco 200 mg, 60 szt.) oraz hydrocortisonum (Hydrocortisonum AFP krem 10 mg/g, 15 g). Żadna z podwyżek nie przekroczyła 10 zł.

Lista dla seniorów 75+

Na liście „S” nie pojawiła się żadna nowa substancja czynna, żadna substancja nie straciła też finansowania. Seniorzy zyskali bezpłatny dostęp do 26 nowych opakowań, przy jednoczesnym wycofaniu 8 opakowań.

Program CIĄŻA+

Na liście bezpłatnych leków dla kobiet ciężarnych nie znalazła się żadna nowa substancja czynna, żadna również nie straciła finansowania. Listę poszerzono o 3 nowe produkty, podczas gdy 4 produkty zostały usunięte z listy.

4 nowe substancje czynne na liście B

• Avelumabum – Bavencio firmy Merck Europe B.V. (data wydania pierwszego pozwolenia do obrotu: 18 września 2017 r.) dostępny w ramach nowego programu lekowego B.117 Leczenie raka z komórek Merkla awelumabem (ICD-10 C44);
• Ixazomibum – Ninlaro firmy Takeda Pharma A/S (data wydania pierwszego pozwolenia do obrotu: 21 listopada 2016 r.) dostępny w ramach istniejącego programu lekowego B.54 Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego (ICD-0 C90.0);
• Midostaurinum – Rydapt firmy Novartis Europharm Ltd (data wydania pierwszego pozwolenia do obrotu: 18 września 2017 r.) dostępny w ramach dwóch nowych programów lekowych: B.114 Leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową (ICD-10 C 92.0) i B.115 Leczenie agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowej z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz białaczki mastocytarnej (ICD-10:C96.2, C94.3, D47.9);
• Voxilaprevirum w formie skojarzenia Sofosbuvirum + Velpatasvirum + Voxilaprevirum – Vosevi firmy Gilead Sciences Ireland UC (data wydania pierwszego pozwolenia do obrotu: 26 lipca 2017 r.) dostępny w ramach istniejącego programu lekowego B.71 Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (ICD-10 B 18.2).

Poszerzenia i zawężenia wskazań

Żadna substancja z katalogu programów lekowych nie utraciła całkowicie finansowania.

Ponadto doszło do następujących zmian względem poprzedniego obwieszczenia:
a. Poszerzenia wskazań refundacyjnych o kolejne programy lekowe:
• Bevacizumabum – jedynie dla produktów leczniczych Avastin doszło do objęcia refundacją w ramach nowego programu lekowego B.116 Leczenie chorych na zaawansowanego raka szyjki macicy (ICD-10 C 53);
• Cabozantinibum – objęcie refundacją w ramach istniejącego programu lekowego B.5 Leczenie raka wątrobowokomórkowego (ICD-10 C 22.0)

b. Zawężenie wskazań refundacyjnych o poszczególne programy lekowe:
• Eculizumabum – utrata finansowania w ramach usuniętego programu lekowego B.96 Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH).

Łącznie z programów lekowych usunięto 13 opakowań leków, a wprowadzono 12 nowych.  Obniżono urzędowe ceny zbytu 16 opakowań leków stosowanych w programach, średnia obniżka dla tych  produktów to 20%.

W katalogu chemioterapii nie pojawiła się żadna nowa substancja czynna. Żadna też nie utraciła finansowania. Z katalogu usunięto 2 opakowania leków, wprowadzono natomiast 5 nowych.

Urzędowe ceny zbytu 12 opakowań leków stosowanych w katalogu chemioterapii zostaną obniżone, średnio o 32%, przy czym w 4 przypadkach obniżka dotyczy produktów, dostępnych również w ramach listy aptecznej (Posaconazole Mylan, Lanvis, Leukeran, Alkeran).

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH