Polisystem w ustawie refundacyjnej

POLITYKA LEKOWA

Autor: Luiza Jakubiak/rynekaptek.pl   13-04-2011, 06:55

Polisystem w ustawie refundacyjnej Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Eksperci CMS Cameron McKenna zastanawiają się nad konsekwencjami zaczerpnięcia przez Ministerstwo Zdrowia różnych rozwiązań, stosowanych w wielu państwach. Tyle tylko, że tam występują pojedynczo.

To przywodzi na myśl zjawisko polipragmazji, kiedy zbyt wiele leków stosowanych przez pacjenta może spowodować powstanie interakcji, ze znoszeniem się działania leków i zaistnienia skutków ubocznych terapii włącznie.

- Ministerstwo Zdrowia dokonało przeglądu rozwiązań zastosowanych w Europie i wybrało wszystkie te mechanizmy, które mogą przyczynić się do maksymalnego obniżenia wydatków na leki ze środków publicznych – ocenia Monika Duszyńska, partner, koordynator zespołu ds. prawa farmaceutycznego i ochrony zdrowia kancelarii CMS Cameron McKenna.

Jednocześnie przyznaje, że wreszcie podjęto trud przygotowania ustawy, która reguluje proces refundacji leków. Ponieważ w ostatnich dniach ustawa była mocno krytykowana, dzisiaj więcej opinii o blaskach ustawy niż o jej cieniach.

Decyzja, a nie automat
Mecenas Duszyńska przypomina „sensowne” poprawki wniesione przez resort zdrowia do pierwotnej wersji projektu ustawy lub do ustawy już przegłosowanej przez Sejm, które skorygowały niektóre błędy.

Jedna z nich wprowadza zasadę, iż od 1 stycznia 2012 roku na wykazach refundacyjnych znajdą się leki na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej. Aby taka decyzja była wydana, konieczne jest przeprowadzenie negocjacji, w których głównym tematem będzie ponowne ustalenie warunków refundacji.

W pierwotnej wersji projektu ustawy prezentowanej przez Ministerstwo Zdrowia, do pierwszego wykazu, który obowiązywałby od początku 2012 roku, miały wejść automatycznie wszystkie refundowane leki i wyroby medyczne.

- Pojawiło się ryzyko
złamania zasady, że prawo nie działa wstecz. Firmy, których leki znajdują się obecnie na wykazach, starały się o ich refundację w momencie, gdy nie były nawet świadome rozwiązań, które obecnie wprowadza resort zdrowia – wyjaśnia mecenas Łukasz Sławatyniec z kancelarii CMS Cameron McKenna.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH