Polisystem w ustawie refundacyjnej

POLITYKA LEKOWA

Autor: Luiza Jakubiak/rynekaptek.pl   13-04-2011, 06:55

Polisystem w ustawie refundacyjnej Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Eksperci CMS Cameron McKenna zastanawiają się nad konsekwencjami zaczerpnięcia przez Ministerstwo Zdrowia różnych rozwiązań, stosowanych w wielu państwach. Tyle tylko, że tam występują pojedynczo.


Zaistnieć może jednak problem techniczny, czy Ministerstwo Zdrowia zdoła przeprowadzić negocjacje cenowe wszystkich leków refundowanych. Jeden z uczestników ubiegłotygodniowej senackiej Komisji Zdrowia  obliczył, że przy obecnej liczbie leków refundowanych, resort ma na przeprowadzenie negocjacji w sprawie jednego leku … 3 minuty.

Mniej samowoli Ministra
Inną pozytywną zmianą jest ograniczenie uznaniowości Ministra Zdrowia przy podejmowaniu decyzji refundacyjnych.

- Obecnie wnioskodawca składa wniosek do resortu o objęcie refundacją i ustalenie ceny leku. Warunkiem uzyskania refundacji jest zamieszczenie produktu na liście refundacyjnej w formie rozporządzenia Ministra Zdrowia, od którego nie ma odwołania – mówi mecenas Duszyńska i prezentuje  tryb uzyskania refundacji według nowej ustawy:

- Wnioskodawca składa wniosek o refundację, a decyzja w tej sprawie będzie wydawana w trybie administracyjnym. Taką decyzję będzie można zaskarżyć.  Odwołanie składane do Ministra Zdrowia ma postać wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Ostateczna decyzja ministra podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.

Do tej pory także to Minister Zdrowia decydował o wysokości limitu i kategorii odpłatności za lek refundowany. Od 2012 roku kryteria przyporządkowania produktów do poszczególnych poziomów odpłatności będą uregulowane w ustawie refundacyjnej. To rozwiązanie przyczyni się do ograniczenia uznaniowości ministra w tym zakresie.

Decyzja, nie umowa
Niestety, jak zauważają prawnicy, nie do końca udało się wyeliminować swobodę Ministra Zdrowia przy podejmowaniu niektórych decyzji. Zwracają uwagę na przepisy dotyczące umów dzielenia ryzyka.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH