Porozumienie Zielonogórskie o rozporządzeniu w sprawie recept lekarskich

POLITYKA LEKOWA

Autor: WOK/rynekaptek.pl   27-10-2009, 10:20

Porozumienie Zielonogórskie o rozporządzeniu w sprawie recept lekarskich Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Federacja Porozumienie Zielonogórskie wysłała do mediów oświadczenie w związku z przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia projektem rozporządzenia w sprawie recept lekarskich.

Publikujemy fragmenty tego oświadczenia.

„W związku z podnoszoną przez przedstawicieli środowiska aptekarzy kwestią braku czytelności, czy wręcz nieczytelności części recept wystawianych przez lekarzy, zwracamy uwagę, iż coraz większa część lekarzy, w szczególności świadczeniodawców zrzeszonych w Federacji PZ, nie wypisuje recept ręcznie, lecz korzystając z odpowiednich systemów informatycznych, recepty te drukuje.

Fakt ów powoduje, iż lekarzy „Porozumienia Zielonogórskiego” zgłaszane problemy nie dotyczą lub dotyczą w śladowym procencie.

„Porozumienie Zielonogórskie” zwraca również uwagę, iż nie jest uczciwe i dopuszczalne, przerzucanie na lekarzy całej odpowiedzialności za wszelkie problemy powstałe na skutek nieprawidłowo lub nieczytelnie wystawionej recepty. Należy podkreślić, że zrzeszeni w Federacji lekarze podstawowej opieki zdrowotnej każdego roku realizują miliony porad lekarskich, wystawiając w trakcie nich miliony recept.

Każda wizyta związana jest z koniecznością wykonania, niezależnie od wystawienia recepty, badania lekarskiego, przeprowadzenia diagnozy, zebrania wywiadu i rzetelnego udokumentowania tych czynności. Czasochłonność wykonania takiej procedury jest niemożliwa do pogodzenia z ilością udzielanych porad i wizyt realizowanych przez lekarzy.

W związku powyższym, Federacja „Porozumienie Zielonogórskie” stawia czysto retoryczne pytania: Co jest większą wartością? Czy egzekwowanie od lekarzy i przerzucanie na nich odpowiedzialności za wszelkie biurokratyczne obowiązki związane z procesem leczenia (co musi się wiązać z przedłużeniem średniego czasu trwania wizyty do poziomu około 20 minut), czy też zapewnienie przyjęcia wszystkich zgłaszających się pacjentów i objęcie ich pełną opieką?”

(...) Federacja Porozumienie Zielonogórskie niezmiennie zgłasza postulat jak najszybszego wprowadzenia przewidzianych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych kart ubezpieczenia zdrowotnego.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH