Prawnik o dwóch priorytetach polityki lekowej

POLITYKA LEKOWA

Autor: blog.dzp.pl/ rynekaptek.pl   26-04-2017, 10:06

Prawnik o dwóch priorytetach polityki lekowej Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Polityka lekowa na najbliższe lata została oparta na dwóch priorytetach: zabezpieczenie pacjentów w skuteczne i bezpieczne leki adekwatne do potrzeb zdrowotnych w Polsce oraz wzmacnianie roli i sukcesywny rozwój potencjału sektora farmaceutycznego w Polsce.

Opracowywana obecnie w ramach współpracy międzyresortowej „Polityka Lekowa” ma stanowić zaproszenie do dyskusji o jej kierunkach i kształcie w najbliższych latach - przypomina mec. Marcin Pieklak z kancelarii DZP.

- Według autorów analizowanego dokumentu, aby osiągnąć pierwszy priorytet konieczne jest spełnienie następujących celów: poprawa dostępu do skutecznych i bezpiecznych leków, doprowadzenie do świadomej farmakoterapii, zapewnienie wysokiej jakości i wydajnej dystrybucji leków. Dodatkowo wskazano na zniesienie lub ograniczenie barier finansowych w dostępie do zoptymalizowanej farmakoterapii - dodaje prawnik.

W jego opinii, ważnym aspektem będzie w tym zakresie wzmocnienie roli samego pacjenta. Wobec wzrostu konsumpcji produktów leczniczych, w szczególności OTC, trzeba zapewnić obywatelom dostęp do rzetelnej i zrozumiałej informacji o lekach. Podczas komunikacji z lekarzem pacjent powinien być informowany o podstawowych zasadach farmakoterapii i zjawisku polipragmazji. Wskazuje się również na konieczność zwiększenia kontroli reklamy oraz przekazywanych konsumentom treści.

- Odpowiedzią na problem braku dostępności leków oraz wzmożonego zjawiska tzw. „odwróconego łańcucha dostaw” powinno być wzmocnienie współpracy organów administracji państwowej w zakresie skutecznego przeciwdziałania wprowadzaniu na rynek polski leków sfałszowanych. W zakresie nadzoru nad obrotem hurtowym wskazuje się potrzebę wzmocnienia kontroli nad przestrzeganiem wymogów DPD - ocenia mecenas.

W obrębie Priorytetu II wyróżniono trzy istotne do zrealizowania cele: poprawę innowacyjności sektora farmaceutycznego zlokalizowanego w Polsce, badania i rozwój oraz komercjalizację nowych cząsteczek w Polsce, a także wspieranie osiągnięć sektora farmaceutycznego.

Jako wsparcie dla osiągnięć sektora farmaceutycznego w Polsce ma służyć planowana prorozwojowa polityka refundacyjno-cenowa wraz z prorozwojową polityką rejestracyjną. Refundacyjny tryb rozwojowy zakłada dofinansowanie z budżetu państwa do refundacji leków, które są wytwarzane na terenie Polski. Sam tryb powinien być oparty na czytelnych kryteriach podejmowania decyzji i pełnym wykorzystaniu instrumentów dzielenia ryzyka.

Więcej: https://blog.dzp.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH