Produkty w leczeniu nadciśnienia płucnego ocenione przez AOTM

POLITYKA LEKOWA

Autor: AOTM/rynekaptek.pl   22-09-2010, 13:25

Produkty w leczeniu nadciśnienia płucnego ocenione przez AOTM Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Prezes AOTM nie rekomenduje zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej „leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego przy wykorzystaniu produktu leczniczego sitaksentan (thelin) w ramach programu zdrowotnego NFZ jako świadczenia gwarantowanego.

Sitaksentan posiada status leku sierocego. Rozszerza listę potencjalnych możliwości terapeutycznych w schorzeniu, które charakteryzuje się bardzo poważnym rokowaniem i dotyka często młodych ludzi.

Jak uzasadnia prezes Agencji, w przypadku leku istnieje potencjalne ryzyko wystąpienia poważnych działań niepożądanych ze strony wątroby. Negatywna rekomendacja jest też m.in. wynikiem braku rejestracji preparatu sitaksentan przez FDA. Te czynniki, zdaniem prezesa AOTM, wskazują na brak podstawowych danych dotyczących potwierdzenia bezpieczeństwa stosowania tego preparatu.

Treść komunikatu: www.aotm.gov.pl

Prezes AOTM wydał pozytywną rekomendację o finansowaniu leczenia nadciśnienia płucnego przy wykorzystaniu preparatu ambrisentan (volibris), w ramach programu zdrowotnego.

Wyniki badania wskazują, że leczenie ambrisentanten w II rzucie tętniczego nadciśnienia płucnego u chorych, u których uprzednio wystąpiła konieczność zaprzestania leczenia z powodu wystąpienia hepatotoksyczności stosowanych leków, jest skuteczne i bezpieczne, gdyż nie prowadzi do pojawienia się hepatotoksyczności zarówno w krótkim, jak i w długim okresie leczenia.
 

Analiza minimalizacji kosztów wskazuje, że stosowanie leku w leczeniu II rzutu dorosłych pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym jest z perspektywy płatnika publicznego strategią najtańszą w odniesieniu do wszystkich opcji leczenia II rzutu uwzględnionych w ramach teraputycznego programu zdrowotnego. 
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH