Program leczenia ŁZS i RZS przekazany do uzgodnień zewnętrznych

POLITYKA LEKOWA

Autor: Marcin Stajszczyk/rynekaptek.pl   26-04-2011, 09:23

Program leczenia ŁZS i RZS przekazany do uzgodnień zewnętrznych Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

22 kwietnia 2011 roku Ministerstwo Zdrowia przekazało do uzgodnień zewnętrznych dwa terapeutyczne programy zdrowotne.

Sposób wyboru terapii zastał zapisany analogicznie do ustalonego w programach leczenia RZS/MIZS i ZZSK tzn. po negacjach cenowych pomiędzy MZ a podmiotami odpowiedzialnymi raz na 6 m-cu MZ wskazuje stosowaną terapię. Jest to najmniej kosztowna technologia medyczna z punktu widzenia płatnika publicznego (kryteria oceny takie same jak w programach RZS/MIZS i ZZSK).

Program RZS - przywrócony zapis
W programie „Leczenie reumatoidalnego zapalenia i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym” w części definiującej kryteria zakończenia udziału w programie przywrócono zapis utraty adekwatnej odpowiedzi na leczenie rozumianej jako brak zmniejszenia DAS28 o wartość 1,2 po każdych następnych 6 miesiącach terapii począwszy od pierwszego badania podczas którego stwierdzono adekwatną odpowiedź na leczenie.

W komentarzu do projektu rozporządzenia MZ napisało: „Podczas procedowania nad poprzednim rozporządzeniem w zakresie programu „Leczenie reumatoidalnego zapalenia i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym”, które weszło w życie 30 grudnia 2010 r., w ramach konsultacji społecznych wpłynęła uwaga Profesora Piotra Wilanda, Kierownika Katedry Kliniki Reumatologii AM we Wrocławiu, z wnioskiem o usunięcie przedmiotowego zapisu. Uwaga została uwzględniona.

Następnie w dniu 9 lutego 2011 r. wpłynęło stanowisko Konsultanta Krajowego o błędnym zapisie w programie poprzez usunięcie przedmiotowego akapitu wraz z wnioskiem o natychmiastowe dodanie z powrotem powyższego akapitu do zapisów programu. Zmiana przedmiotowego zapisu nie wpłynie na poziom finansowania w programie.”

Należy zaznaczyć, że aktualnie zgodnie ze stanowiskiem MZ i Konsultanta Krajowego w obecnej aplikacji smpt w programie leczenia RZS „utrata adekwatnej odpowiedzi” jest zdefiniowana, a to oznacza, że brak spadku DAS28 o 1,2 zgodnie z podaną definicją skutkuje koniecznością zmiany leku lub zakończeniem leczenia.

Termin konsultacji - do 9 maja
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH