Publikacja lipcowego wykazu leków refundowanych

POLITYKA LEKOWA

Autor: MZ   21-06-2021, 20:25

Publikacja lipcowego wykazu leków refundowanych Lipcowy wykaz leków refundowanych Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Resort zdrowia opublikował lipcowy wykaz leków refundowanych. Poinformował, dlaczego na liście nie ma leków:  Xgeva (denosumab) i Yervoy (ipilimumab). Producent tego drugiego nie zgodził się na obniżkę ceny.

Opublikowano obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2021 roku.

Wykaz refundacyjny w statystykach

Obwieszczenie refundacyjne obowiązujące od lipca 2021 r., w porównaniu do obwieszczenia 57 zawiera następujące zmiany:

1. W związku z wydaniem pozytywnych decyzji o objęciu refundacją ogółem do obwieszczenia zostanie dodanych 78 produktów bądź nowych wskazań.

2. Dla 130 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 0,01 zł do 19 310,40 zł).

3. Dla 7 produktów  podwyższono urzędowe ceny zbytu (od 0,34 zł do 16,19 zł)

4. Dla 219 pozycji w obwieszczeniu spadnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 452,70 zł).

5. Dla 365 pozycji w obwieszczeniu wzrośnie dopłata pacjenta (od 0,01 zł do 58,16 zł).

6. Dla 353 produktów ulegną obniżeniu ceny detaliczne brutto (od 0,01 zł do 332,97 zł).

7. Dla 122 produktów wzrosną ceny detaliczne brutto.  (od 0,03 zł do  19,71 zł).

8. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w obwieszczeniu nie znajdzie się 60 produktów bądź wskazań figurujących  w poprzednim obwieszczeniu.

Resort zdrowia poinformował także dlaczego niektórych leków nie ma na wykazach.

Producent nie zgadza się na redukcję ceny

Lek Xgeva (denosumab) refundowany dotychczas w ramach katalogu chemioterapii opisany poprzez załącznik C.75. nie znajdzie się na kolejnym wykazie refundacyjnym obowiązującym od 1 lipca 2021 r., ponieważ podmiot odpowiedzialny Amgen Sp. z o.o. nie spełnił ustawowego warunku wynikającego z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych odnośnie konieczności obniżenia urzędowej ceny zbytu o 25% w związku z upływem okresu wyłączności rynkowej dla tego preparatu.

Obecnie trwają prace w zakresie udostępnienia leku Xgeva (denosumab) w ramach innego trybu finansowania tak, aby szpitale miały możliwość kontynuowania terapii tym lekiem.

Z tego samego powodu lek Yervoy (ipilimumab) refundowany dotychczas w ramach programu lekowego B.59. – LECZENIE CZERNIAKA SKÓRY ORAZ BŁON ŚLUZOWYCH (ICD-10 C43) nie znajdzie się na wykazie refundacyjnym, gdyż podmiot odpowiedzialny Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o. nie zgodził się na redukcję urzędowej ceny zbytu o 25%. Jednocześnie firma farmaceutyczna zadeklarowała, że pokryje koszty terapii tym lekiem zarówno dla nowych pacjentów jak i obecnie leczonych w ramach programu lekowego B.59.

Zek Darzalex (daratumumab) został objęty refundacją w programie lekowym B.54. - „LECZENIE CHORYCH NA OPORNEGO LUB NAWROTOWEGO SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO” na kolejne dwa lata.

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 lipca 2021 r. nie zawierał ww. leku, ponieważ do ostatniej chwili trwały uzgodnienia finansowe z podmiotem odpowiedzialnym- Janssen - Cilag Polska Sp. z o.o.

Na obwieszczeniu refundacyjnym znajdują się również leki Reseligo (goserelina) oraz Zoladex (goserelina) we wskazaniu ograniczonym do: Nowotwory złośliwe - Rak piersi i rak trzonu macicy; Nowotwory złośliwe - Rak prostaty.

Lista refundacyjna: http://dziennikmz.mz.gov.pl/

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH