PZPPF: nadmierny fiskalizm zahamuje rozwój krajowego przemysłu farmaceutycznego

POLITYKA LEKOWA

Autor: Luiza Jakubiak/rynekaptek.pl   04-01-2011, 16:36

PZPPF: nadmierny fiskalizm zahamuje rozwój krajowego przemysłu farmaceutycznego Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Zdaniem przedstawicieli krajowych producentów leków, zaproponowane w ustawie o refundacyjnej rozwiązania zahamują rozwój krajowej branży farmaceutycznej.

Najbardziej krytykowanymi rozwiązaniami są: zamrożenie na poziomie 17 procent wydatków publicznych na refundację leków, system zwrotów (tzw. pay-back) oraz podatek w wysokości 3 procent od obrotu lekami refundowanymi.

Jak w Legii
Obecnie krajowy przemysł farmaceutyczny wytwarza 60 proc. leków obecnych na polskim rynku (wartościowo te leki stanowią ok. 30 proc. rynku). Dzięki dostawom leków generycznych, zyskuje budżet płatnika, a oszczędności jakie przynosi krajowy przemysł w wydatkach na farmakoterapię wynoszą 6,7 mld złotych (według danych Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową).

Krajowa farmacja stwarza miejsca pracy dla 24 tysięcy osób, przynosząc też realne dochody z tytułu ich zatrudnienia skarbowi państwa.

Branża coraz mocniej inwestuje w rozwój i inwestycje. Te w ciągu ostatnich pięciu latach wyniosły 3 mld złotych. Inwestycje sektora farmaceutycznego mają wpływ na innowacyjność całej gospodarki. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego ocenia, że nakłady sektora B+R stanowiły 9,7 proc. w całym przemyśle przetwórczym.

- Firmy zrzeszone w PZPPF w 2009 roku wydały ponad 280 mln zł na badania B+R. Większość inwestycji dotyczy leków generycznych, ale również w biotechnologię i leki innowacyjne. Nakłady na inwestycje stanowią ponad trzy czwarte ogółu wydatków B+R w przemyśle chemicznym w Polsce. To najbardziej innowacyjny sektor – podkreślał wielokrotnie Andrzej Cylwik, prezes firmy Case-Doradcy.

Przytoczył też zasadę obowiązującą w gospodarce, głoszoną niegdyś w Legii Cudzoziemskiej: kto nie maszeruje, ten ginie. - Dzisiaj kto nie inwestuje w rozwój, ten ginie – mówił prezes Cylwik wskazując na inwestycje w rozwój jako warunek sine qua non istnienia i utrzymania konkurencyjności polskich firm.

Na przestrzeni lat wzrósł także eksport leków rodzimych producentów: o ile w 2000 roku z Polski „wyjechały“ leki o wartości ponad 100 mln dolarów, w 2008 roku było to już ponad 1,5 mln dolarów.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH