QuintilesIMS o listopadowej liście leków refundowanych

POLITYKA LEKOWA

Autor: QuintilesIMS/ rynekaptek.pl   26-10-2017, 08:41

QuintilesIMS o listopadowej liście leków refundowanych Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Ostatnia w tym roku lista refundacyjna przynosi pacjentom poszerzony dostęp zarówno do skutecznych i nowoczesnych terapii, jak i bezpłatnych leków z listy „S”. Wykaz leków obejmujący programy lekowe został rozszerzony o cztery innowacyjne cząsteczki.


Analiza obwieszczenia w zakresie listy bezpłatnych leków dostępnych dla pacjentów powyżej 75 roku życia przynosi dobre informacje dla seniorów. Wykaz, po raz czwarty w tym roku, został rozszerzony o nowe substancje czynne. Tym razem o trzy cząsteczki – alfuzosin, finasteride, tamsulosin – stosowane w leczeniu przerostu gruczołu krokowego, w którym to wskazaniu - istotnym z punktu widzenia osób starszych - była dotychczas ujęta jedna terapia. W okresie styczeń – wrzesień 2017 roku seniorzy wydali na te leki 20 mln złotych. Z listy nie usunięto żadnej substancji czynnej. Tym samym lista bezpłatnych leków zawiera 117 substancji, czyli o 49 więcej w porównaniu do pierwszej listy obowiązującej od 1 września 2016 roku.

Programy lekowe i chemioterapia
Poprawa w dostępie pacjentów do nowoczesnych leków objęła przede wszystkimi zmiany w programach lekowych. Innowacyjna cząsteczka – ozymertynib – została dopisana do istniejącego już programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”. W wyniku zmiany liczba substancji czynnych dostępnych we wskazanym programie zwiększyła się do pięciu terapii. Lek otrzymał bezwarunkowe dopuszczenie do obrotu wydane przez Komisję Europejską w maju 2017 roku, a według danych przedstawionych w analizie weryfikacyjnej AOTMiT w momencie oceny przez wskazaną Agencję był finansowany przez płatnika w 6 krajach europejskich.

Istotne dla pacjenta zmiany dotyczą programu „Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego”, w ramach którego chorzy uzyskali dostęp do dwóch leków zawierających innowacyjne cząsteczki – dichlorek radu 233 oraz enzalutamide, a w przypadku trzeciego leku, który był już w programie, rozszerzeniu uległo wskazanie refundacyjne. Oznacza to możliwość włączenia większej liczby pacjentów.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH