QuintilesIMS o majowej liście leków refundowanych

POLITYKA LEKOWA

Autor: QuintilesIMS/ rynekaptek.pl   28-04-2017, 14:40

QuintilesIMS o majowej liście leków refundowanych Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Pacjenci powyżej 75 roku życia uzyskali bezpłatny dostęp do kolejnych 21 substancji czynnych, stosowanych w leczeniu chorób serca i nadciśnieniu. W ramach lecznictwa szpitalnego chorzy ze stwardnieniem rozsianym otrzymali możliwość leczenia kolejnymi cząsteczkami - ocenia firma QuintilesIMS.

Zwiększyła się także liczba leków dostępnych w terapii bezinterferonowej, stosowanej w leczeniu WZW C. Rozszerzyły się opcje terapeutyczne w leczeniu choroby Parkinsona, poprzez wprowadzenie programu lekowego zawierającego lek przeznaczony do stosowania we wlewie dojelitowym.

Refundacja na rynku aptecznym
W zakresie leków refundowanych na rynku aptecznym dodano ogółem 42 produkty (wg kodów EAN). Dodane pozycje to substancje czynne, obecne już wcześniej w refundacji. Spośród nowo dodanych produktów (42 kodów EAN) w 2016 roku sprzedawały się tylko 2 pozycje.

Pacjenci, kupując te leki ze 100% odpłatnością (bez refundacji), wydali na nie blisko 173 tys. zł w skali roku. Wprowadzenie tych leków na listy refundacyjne, przy założeniu tej samej ilości sprzedaży, zmniejszy wydatki pacjentów o 82% – do kwoty 31 tys. zł. W efekcie skrócenia decyzji refundacyjnych lub braku kontynuacji refundacji, 5 produktów (wg kodów EAN) zostało usuniętych z refundacji aptecznej. Produkty te w 2016 roku osiągnęły wartość sprzedaży – liczoną w cenach detalicznych brutto – równą kwocie 952 tys. zł.

NFZ wydatkował na nie kwotę 296 tys. zł, co stanowiło 0,004% całkowitych wydatków NFZ na refundację leków na rynku aptecznym. Pacjenci w tym samym okresie dopłacili do tych leków 656 tys. zł. Usunięte leki mają swoje refundowane odpowiedniki, w związku z czym pacjent ma możliwość wykupienia ze zniżką odpowiednika leku wypisanego na recepcie.

Zmiany wysokości dopłaty pacjenta (obniżki i podwyżki) dotyczyły w sumie 851 pozycji leków. Dla 447 produktów spadła dopłata do leku, przy czym zmiana o 10 zł lub więcej dotyczyła 14 produktów. Dla 404 produktów wzrosła dopłata do leku, przy czym zmiana o 10 zł lub więcej związana była z 43 produktami.

W większości przypadków wzrost dopłaty pacjenta jest związany z wejściem pierwszego odpowiednika generycznego zawierającego substancję czynną valganciclovir lub mycophenolic acid.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH