QuintilesIMS o projekcie wrześniowej listy refundacyjnej

POLITYKA LEKOWA

Autor: QuintilesIMS/ rynekaptek.pl   22-08-2017, 15:07

QuintilesIMS o projekcie wrześniowej listy refundacyjnej Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Zmiany w opisach programów lekowych dotyczących leczenia choroby Leśniowskiego - Crohna oraz stwardnienia rozsianego pozwolą na szerszy dostęp do terapii prowadzonych w ramach tych programów - ocenia firma analityczna.

Pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową uzyskali możliwość terapii ibrutynibem w ramach nowo utworzonego programu lekowego. Leczenie chłoniaków złośliwych zostało rozszerzone o dostęp do leku zawierającego piksantron.

Refundacja na rynku aptecznym
W zakresie leków refundowanych na rynku aptecznym dodano ogółem 68 produktów (wg kodów EAN). Są to leki mające już swoje odpowiedniki na listach refundacyjnych, co oznacza, że wykaz nie został rozszerzony o nowe substancje czynne. Spośród nowo dodanych produktów w ostatnich 12 miesiącach (sierpień 2016 – lipiec 2017) sprzedawało się 7 pozycji. Pacjenci, kupując te leki ze 100% odpłatnością (bez refundacji), wydali na nie blisko 0,6 mln zł w skali roku. Wprowadzenie tych leków na listy refundacyjne, przy założeniu tej samej ilości sprzedaży, zmniejszy wydatki pacjentów o 65% – do kwoty 0,2 mln zł.

Zmniejszenie wydatków pacjentów możliwe będzie dzięki obniżeniu dopłat do leków obecnych w poprzednim obwieszczeniu refundacyjnym. Zmniejszenie dopłaty pacjenta dotyczy 359 produktów (wg kodów EAN), z czego zmniejszenie o 10 zł i więcej ma miejsce w przypadku 15 produktów. Wzrost dopłaty pacjenta dotyczy 265 produktów (wg kodów EAN), z czego zwiększenie o 10 zł i więcej ma miejsce w przypadku 58 leków.

Blisko połowę z nich stanowią leki stosowane w łagodzeniu bólu w przebiegu choroby nowotworowej, zawierające substancję czynną oxycodone, zarówno w połączeniu z inną substancją, jak i jednoskładnikowe. W przypadku leków złożonych wzrost jest związany z wprowadzeniem na listy refundacyjne leku będącego pierwszym odpowiednikiem. Natomiast dla leków zawierających wyłącznie oxycodone, wyższa dopłata wynika ze zmiany produktu wyznaczającego limit oraz obniżenia jego ceny zbytu.

W projekcie obwieszczenia nie znalazło się 21 produktów (wg kodów EAN), dotychczas obecnych na wykazach aptecznych. Produkty te mają swoje refundowane odpowiedniki. W okresie ostatnich 12 miesięcy (sierpień 2016 – lipiec 2017) produkty te osiągnęły wartość sprzedaży równą kwocie 3,5 mln zł, liczoną w cenach detalicznych brutto. W tym okresie NFZ wydatkował na te produkty kwotę 1,4 mln zł, a pacjenci w tym samym okresie dopłacili do nich 2,1 mln zł.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH