Rak prostaty: problemy z rozszerzeniem programu lekowego

POLITYKA LEKOWA

Autor: IB/rynekaptek.pl   19-10-2017, 12:24

Rak prostaty: problemy z rozszerzeniem programu lekowego Pacjenci z zaawansowanym rakiem stercza nadal nie mają dostępu do nowoczesnego leczenia enzalutamidem

Ministerstwo Zdrowia chce utworzyć wspólny program lekowy dla wszystkich leków przeznaczonych do leczenia opornego na kastrację raka gruczołu krokowego. Problem w tym, że jeden z producentów leku nie wyraża zgody na jego rozszerzenie.

Jak przypomina prof. Piotr Chłosta z Katedry i Kliniki Urologii CM UJ, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego, rak gruczołu krokowego jest nowotworem zależnym od androgenów, a do jego rozwoju przyczynia się dihydrotestosteron (DHT) - aktywny metabolit testosteronu, przekształcany pod wpływem 5 α-reduktazy.

DHT łączy się ze swoistym receptorem androgenowym (androgen receptor - AR) w komórkach raka, pobudzając je do wzrostu. Wyniki nowych badań nad patogenezą raka gruczołu krokowego pozwoliły na zmianę definicji hormonoopornego raka gruczołu krokowego (hormone-refreactory prostate cancer – HRPC) na raka gruczołu krokowego opornego na wytrzebienie (castration- resistant prostate cancer - CRPC).

- Określenie HRPC wynika z licznych obserwacji wskazujących na progresję choroby u pacjentów z zaawansowanym rakiem poddanych hormonoterapii II rzutu. Enzalutamid znacząco poprawia rokowanie w grupie pacjentów z opornym na kastrację, rozsianym rakiem gruczołu krokowego (CRPC) poprzez wydłużenie całkowitego czasu przeżycia - wskazuje specjalista.

Dodaje, że w 2012 r. enzalutamid został w dopuszczony do stosowania u pacjentów z zaawansowanym rakiem prostaty, u których podjęto już próbę leczenia chemioterapią.

Potrzebujemy różnych metod leczenia
- Enzalutamid jest uznawany za lek hormonalny drugiej generacji, blokuje receptory androgenowe. Leczenie enzalutamidem jest bezpieczne i skuteczne: umożliwia zachowanie dobrej jakości życia, wydłuża czas między remisjami i zwiększa liczbę chorych z wydłużeniem całkowitego przeżycia nawet o kilkadziesiąt miesięcy, pozwala na opóźnienie wdrożenia leczenia chemicznego - wymienia prof. Chłosta.

- Jeśli chodzi o wskazania, dotyczą one wyłącznie leczenia mężczyzn na opornego na wytrzebienie ̨ raka gruczołu krokowego z przerzutami, u których nie występują objawy lub występują łagodne objawy po niepowodzeniu leczenia deprywacją androgenów (tzw ADT lub hormonoterapii I rzutu), i u których chemioterapia nie jest jeszcze klinicznie wskazana oraz leczenia mężczyzn na opornego na wytrzebienie raka gruczołu krokowego z przerzutami, u których podczas lub po zakończeniu leczenia metodą chemioterapii nastąpiła progresja choroby - wyjaśnia ekspert.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH