Raporty skrócone HTA będą także w Polsce

POLITYKA LEKOWA

Autor: Luiza Jakubiak/rynekaptek.pl   20-04-2011, 07:28

Raporty skrócone HTA będą także w Polsce Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Skrócone raporty oceny technologii medycznych są coraz częściej wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji EBHC. Ich wprowadzenie planuje również polska Agencja Oceny Technologii Medycznych.

- W Agencji trwają prace nad stworzeniem jednolitego standardu postępowania w przypadku opracowań raportów skróconych, mając na względzie zebrane doświadczenia z innych Agencji HTA. Od tego zależy wiarygodność analiz. Planujemy opracowanie takiego dokumentu o zbliżonym charakterze do wytycznych, który szczegółowo będzie określał zawartość raportu, zakres prac i czas na realizację – mówi Małgorzata Budasz - Świderska z Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Ocenia, że w polskim systemie istnieje zasadność pilnego wdrożenia szybkiej ścieżki oceny. - Wynika ona dużej liczby zleceń Ministra Zdrowia z oczekiwanym jak najkrótszym terminem realizacji, z wysokiego stopnia złożoności ocenianych przez Agencję problemów decyzyjnych, ograniczone zasoby osobowe Agencji oraz braku dodatkowych nakładów finansowych przeznaczonych na realizację zleceń MZ.

Korzyści przewyższają ryzyko
Ponieważ raporty skrócone stanowią racjonalną podstawę do podejmowania decyzji w wielu systemach, coraz więcej Agencji HTA, szczególnie w modelu lekkim i mieszanym (ten drugi ma polska Agencja), skłania się, by wypracować własne rozwiązanie i stworzyć przejrzyste ramy postępowania w przypadku opracowania raportów skróconych.

Stanowią one narzędzie, które dostarcza pełnej, kompleksowej, wyczerpującej informacji, ale dotyczącej ściśle ocenionego problemu decyzyjnego stanowiącego istotę zlecenia.

Informacja jest przygotowana w krótszym okresie czasu niż w pełnym raporcie HTA. Jest dostosowana do bezpośrednich potrzeb decydenta i dostarczana w optymalnym na podjęcie decyzji momencie. Z uwagi na terminowość dostarczanej informacji istnieje pewien stopień skłonności akceptacji ze strony decydenta ograniczeń wynikających z wnioskowania na podstawie raportów skróconych. Ponieważ jest opracowana w krótszym okresie czasu, jej koszt też jest niższy.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH