Raporty skrócone HTA będą także w Polsce

POLITYKA LEKOWA

Autor: Luiza Jakubiak/rynekaptek.pl   20-04-2011, 07:28

Raporty skrócone HTA będą także w Polsce

Skrócone raporty oceny technologii medycznych są coraz częściej wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji EBHC. Ich wprowadzenie planuje również polska Agencja Oceny Technologii Medycznych.


Do negatywnych kwestii należy zaliczyć ograniczoną wiarygodność tego rodzaju analiz. Może ona wynikać z niedopracowania metodologii czy niedociągnięć w zakresie badań włączonych do przeglądu w ramach raportu, na podstawie których przeprowadzone jest wnioskowanie.

- Dlatego za każdym razem należy oceniać ryzyko i korzyści wynikające z zastosowania skróconej ścieżki oceny, a więc oszacować risk-benefit ratio związane z przyjęciem takiej formy oceny: czy ewentualne korzyści wynikające z zastosowania skróconej ścieżki oceny przewyższają związane z tym ryzyko, mając na uwadze, że zawsze będzie występował pewien stopień niepewności tego wnioskowania – ocenia Małgorzata Budasz – Świderska.

Australijczycy sprawdzili
W związku z powyższymi wątpliwościami, rząd australijski zlecił wykonanie analizy dotyczącej zasadności wykorzystania skróconej ścieżki oceny w procesie podejmowania decyzji. Celem analizy było określenie aktualnie istniejącej praktyki opracowania raportów skróconych, określenie standardów postępowania w odniesieniu do wielu aspektów metodologii oraz wskazanie różnic we wnioskowaniu w raportach pełnych i skróconych i określenie ryzyka podjęcia błędnej decyzji.

W ramach przeglądu systematycznego autorzy raportu wykazali, że nie ma jednolitej, uniwersalnej definicji raportu skróconego ani metodologii jego wykonania. Poszczególne raporty w różnych systemach różnią się do siebie zawartością, zakresem złożoności procesu analitycznego, który obejmują, czasem oraz zużyciem zasobów przewidzianych na ich realizację.

Wspólną cechą jest krótki czas wykonania raportów skróconych: 82 proc. z nich powstało w okresie do 6 miesięcy. Z analizy wynika, że powstanie 44 proc. raportów wynikało z pilnej potrzeby wsparcia procesu decyzyjnego, przy czym zdecydowana większość dotyczyła wspierania decyzji na poziomie centralnym.

Na podstawie przeglądu systematycznego autorzy wykazali, że nie ma różnic we wnioskowaniu o raporty skrócone i pełne, pod warunkiem, że metodologia opracowania raportu skróconego jest spójna, przejrzysta, a cały proces szczegółowo opisany. Zwracają uwagę na konieczność precyzyjnego postawienia pytania badawczego i zaprojektowania odpowiednio czułej strategii wyszukiwania, która umożliwi ograniczenie wyników wyszukiwania w pierwszej kolejności do dowodów naukowych najwyższego dostępnego poziomu wiarygodności.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH