RDTL będzie finansowane z subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego

POLITYKA LEKOWA

Autor: MZ/ rynekaptek.pl   05-02-2021, 09:02

RDTL będzie finansowane z subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego Leczenie w ramach procedury RDTL finansowane jest ze środków Funduszu Medycznego (subfundusz terapeutyczno-innowacyjny) Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

Wnioski o wydanie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach procedury RDTL, złożone przed 26 listopada 2020 r. zostaną rozpatrzone na podstawie dotychczasowych przepisów - przypomina resort zdrowia. Wnioski złożone po tym czasie funkcjonują na innych zasadach.

Ustawa o Funduszu Medycznym, która weszła w życie 7 października 2020 r., wprowadziła zmiany w ustawie o świadczeniach, w tym nowe zasady funkcjonowania procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Resort zdrowia wyjaśnia, jak obecne wyglądają te zasady.

Wnioski o wydanie zgody na pokrycie kosztów leku w ramach procedury RDTL, złożone przed 26 listopada 2020 r. zostaną rozpatrzone na podstawie dotychczasowych przepisów ustawy o świadczeniach.

Od 26 listopada 2020 r. Ministerstwo Zdrowia nie przyjmuje wniosków o RDTL, bowiem zgodnie ze zmienionymi przepisami o zastosowaniu tych procedur decydować będzie lekarz prowadzący i świadczeniodawca.

Od tego dnia warunkiem wdrożenia leczenia w ramach procedury RDTL jest uzyskanie przez właściwego świadczeniodawcę pozytywnej opinii konsultanta wojewódzkiego lub krajowego właściwego ze względu na chorobę lub problem zdrowotny pacjenta, zawierającej ocenę zasadności zastosowania danego leku.

Kontynuacja leczenia w ramach procedury RDTL jest możliwa pod warunkiem potwierdzenia przez lekarza specjalistę skuteczności dotychczasowego leczenia danym lekiem w ramach procedury RDTL.

Informacja w sprawie kontynuacji leczenia w ramach procedury RDTL przekazywana jest przez świadczeniodawcę do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ.

Opinia konsultanta lub informacja w sprawie kontynuacji leczenia w ramach procedury RDTL powinna zostać dołączona do dokumentacji medycznej pacjenta. Brak powyższych informacji może skutkować koniecznością zwrotu środków wypłaconych ze środków Funduszu Medycznego na pokrycie kosztów leku.

Świadczeniodawca zobowiązany jest do przekazania opinii konsultanta lub opinii lekarza specjalisty w sprawie zasadności leczenia w ramach procedury RDTL do OW NFZ wraz z kopią rachunku lub faktury dokumentującej zakup leku.

Leczenie w ramach procedury RDTL finansowane jest ze środków Funduszu Medycznego (subfundusz terapeutyczno-innowacyjny). Maksymalna pula środków przeznaczonych na finansowanie leczenia w ramach procedury RDTL wynosi 3% sumy kwot przekazywanych rocznie świadczeniodawcom na finansowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętych programami lekowymi oraz leków stosowanych w chemioterapii.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH