Refundacja, czyli państwo wydaje przepisy, aptekarze niech się martwią

POLITYKA LEKOWA

Autor: Katarzyna Wolnik, Luiza Jakubiak/rynekaptek.pl   14-12-2009, 08:00

Refundacja, czyli państwo wydaje przepisy, aptekarze niech się martwią Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że 8 grudnia 2009 roku minister Ewa Kopacz podpisała nowe rozporządzenia refundacyjne.

Fakt ten na stronie resortu ogłoszony został 10 grudnia, wraz z informacją, że rozporządzenia skierowano do publikacji w Dzienniku Ustaw oraz z podaniem terminu ich wejścia w życie, tj. 16 grudnia 2009 roku.

Wiceminister zdrowia Marek Twardowski 10 grudnia skierował do Grzegorza Kucharewicza prośbę o poinformowanie o tym aptekarzy, aby zdążyli zaktualizować swoje programy obsługujące wydawanie refundowanych produktów. Jak na to ekspresowe tempo zareagowali farmaceuci?

- To kpina. Nowe ceny mają wejść w życie już za kilka dni. I teraz, kiedy mamy na głowie remanenty i mnóstwo innych spraw, musimy jeszcze przygotować się do tak istotnej zmiany. Niepotrzebne zamieszanie - denerwuje się Kazimierz Kowalczyk, prezes Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Nie brakuje także opinii prawników, iż resort zdrowia nie dał aptekarzom gwarantowanego przez prawo terminu dostosowania się do postanowień zawartych w rozporządzeniach.

Skąd te pośpiech?
Na podstawie ustawy z 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, akty zawierające przepisy powszechnie obowiązujące (czyli również rozporządzenia refundacyjne), wchodzą w życie po upływie czternastu dni od ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.

– W uzasadnionych przypadkach takie przepisy mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga tego wymaga – a zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie – dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym – wyjaśnia mecenas Katarzyna Bondaryk z kancelarii Hogan & Hartson.

Mec. Bondaryk zaznacza, że Ministerstwo Zdrowia w komunikacie wskazało, iż datą wejścia w życie będzie 16 grudnia 2009 roku, nie wskazując przy tym daty opublikowania aktów: – Moim zdaniem, trudnym jest tu przyjęcie uzasadnienia, że w przypadku rozporządzeń refundacyjnych powstała potrzeba wprowadzenia ich w życie w tak pilnym trybie.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH