Refundacja od lipca: cztery nowe substancje w programach lekowych. I na tym koniec nowości

POLITYKA LEKOWA

Autor: IQVIA   24-06-2021, 07:28

Refundacja od lipca: cztery nowe substancje w programach lekowych. I na tym koniec nowości Firma IQVIA dokonała podsumowania wykazów refundacyjnych, które wejdą w życie 1 lipca 2021 roku Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Do listy aptecznej nie została dodana żadna nowa substancja. Podobnie jak na liście dla seniorów oraz kobiet w ciąży. Nie dodano też nowości w katalogu chemioterapii. Są za to refundowane 4 nowe substancje w programach lekowych.

Firma IQVIA dokonała podsumowania wykazów refundacyjnych, które wejdą w życie 1 lipca 2021 roku.

Rynek apteczny

Wg obwieszczenia z refundacji aptecznej wycofano 41 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, a włączono do niej 43 inne.

Finansowanie utraciła jedna kombinacja substancji czynnych (lidocaini hydrochloridum + noradrenalini tartras, Lignocainum 2% c. noradrenalino 0,00125% WZF, podmiot odpowiedzialny Warszawskie Zakłady
Farmaceutyczne Polfa S.A.). Żadna nowa substancja nie została dodana do listy.

Te leki są tańsze

Poziom współpłacenia pacjenta obniżono dla 209 opakowań leków. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczą 14 z nich. Największe obniżki dotyczą następujących produktów: Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe  roztoczy kurzu domowego, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 2 fiol. po 4,5 ml) – o 452,70 zł, Gonal-f (follitropinum alfa, 900 j.m./1,5 ml), 1 wstrzykiwacz) – o 100,67 zł oraz produktów zawierających substancję czynną mesalazinum: Salofalk (1 g, 30 czopków) – o 70,02 zł i Pentasa (1 g, 28 czopków) – o 65,08 zł.

Zmiany te, w przypadku produktów Novo-Helisen Depot, Salofalk i Pentasa spowodowane są zmianami podstawy limitu w grupach 12.2 Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne i 214.1 Alergeny kurzu domowego, natomiast w przypadku produktu Gonal-f zmiana spowodowana jest obniżeniem urzędowej ceny zbytu tego produktu oraz zmianą podstawy limitu w grupie 69.1 Hormony płciowe - gonadotropiny.

W tych przypadkach ceny poszły w górę

Z kolei wzrost cen dla pacjenta dotyczy 347 opakowań. W przypadku 12 z nich przekroczy 10 zł, z czego największe podwyżki, > 40 zł, dotyczą: Rekovelle (folitropinum delta, 72 µg/2,16 ml, 1 wstrzykiwacz) – o 58,16 zł, Okteva (octreotidum, 30 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu) – o 51,03 zł oraz Menopur (menotropinum, 1200 j.m. FSH + 1200 j.m. LH, 1 fiol. z proszkiem + 2 amp.-strz. po 1ml) – o 48,39 zł.

Podwyżki dla Rekovelle i Menopur związane są ze zmianą podstawy limitu w grupie 69.1, Hormony płciowe – gonadotropiny. Od lipca 2021 r. limit w tej grupie wyznaczać będzie Puregon, roztwór do wstrzykiwań,  300 j.m.

Zmiana dla Okteva również wynika ze zmiany podstawy limitu na Sandostatin LAR 30 mg (grupa 79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu – oktreotyd).

Urzędowe ceny zbytu: jedne obniżono, drugie podniesiono

Urzędowe ceny zbytu obniżono dla 113 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczą 32 z nich, z czego największe (powyżej 100 zł) dotyczą następujących produktów: Sandostatin LAR (octreotidum, 30 mg, 1 fiol. proszku + 1 amp. strzyk. rozp.), Sandostatin LAR (octreotidum, 20 mg, 1 fiol. proszku +  1 amp.-strzyk. rozp.), Sandostatin LAR (octreotidum, 10 mg, 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp.), Okteva (octreotidum, 30 mg, 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp.), Okteva (octreotidum, 20 mg, 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp.), Palexia retard (tapentadolum, 250 mg, 60 tabl.), Gonal-f (follitropinum alfa, 900 j.m. (IU)/1,5 ml), 1 wstrzykiwacz) oraz Palexia retard (tapentadolum, 200 mg, 60 tabl.).

Urzędowe ceny zbytu podniesiono w przypadku 7 opakowań produktów znajdujących się na listach, przy czym tylko jedna zmiana będzie przekraczać 10 zł. Wzrost ten dotyczy opakowania produktu Vitacon (phytomenadionum, 10 mg, 30 tabl.) – wzrost o 16,19 zł.

Lista 75 plus i ciąża plus

Na liście „S” nie pojawiła się żadna nowa substancja czynna, żadna substancja nie straciła też finansowania. Seniorzy zyskali bezpłatny dostęp do 36 nowych opakowań, przy jednoczesnym wycofaniu 17 opakowań.

Na liście bezpłatnych leków dla kobiet ciężarnych nie znalazła się żadna nowa substancja czynna, żadna również nie straciła finansowania. Listę poszerzono o 5 nowych produktów, podczas gdy 1 produkt został usunięty z listy.

Rynek szpitalny

Na liście B pojawiły się cztery nowe substancje czynne:
Albutrepenonacogum alfa – Idelvion firmy CSL Behring GmbH (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 11 maja 2016 r.) dostępny w ramach istniejącego programu lekowego B.15. Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10 D66, D67);
Dacomitinibum – Vizimpro firmy Pfizer Europe MA EEIG (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2 kwietnia 2019 r.) dostępny w ramach istniejącego programu lekowego B.6 Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34);
Dexamethasonum – Ozurdex firmy Allergan Pharmaceuticals Ireland (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27 lipca 2010 r.) dostępny w ramach nowego programu lekowego B.120 Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME) (ICD-10 H36.0);
Lorlatinibum – Lorviqua firmy Pfizer Europe MA EEIG (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 6 maja 2019 r.) dostępny w ramach istniejącego programu lekowego B.6 Leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34).

Finansowanie utraciła natomiast jedna substancja czynna z katalogu programów lekowych:
Ipilimumabum – Yervoy firmy Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 13 lipca 2011 r.), dotychczas dostępny w ramach programu lekowego B.59 Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych (ICD-10 C43).

Ponadto doszło do poszerzenia dostępności refundacyjnej o kolejne programy lekowe dla następujących substancji czynnych:
Aflibercept - jedynie dla produktu leczniczego Eylea doszło do objęcia refundacją w ramach nowego programu lekowego B.120 Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME) (ICD-10 H36.0);
Bevacizumabum – objęcie refundacją w ramach nowego programu lekowego B.120 Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME) (ICD-10 H36.0);
Pasireotidum - objęcie refundacją w ramach nowego programu lekowego B.118 Leczenie choroby Cushinga (ICD-10 E24.0);
Sorafenibum – objęcie refundacją w ramach nowego programu lekowego B.119 Leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym (brodawkowatym/ pęcherzykowatym/ oksyfilnym – z komórek Hürthle’a) rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem  radioaktywnym (ICD-10 C73).

Nie doszło natomiast do zawężenia refundacji o poszczególne programy lekowe dla żadnej z substancji czynnych.

Łącznie z programów lekowych usunięto 3 opakowania leków, a wprowadzono 14 nowych. Obniżono urzędowe ceny zbytu 13 opakowań leków stosowanych w programach, średnia obniżka dla tych produktów to 20%.

W ramach katalogu chemioterapii nie pojawiła się żadna nowa substancja czynna, natomiast jedna utraciła finansowanie:
Denosumabum – Xgeva firmy Amgen Europe B.V. (data wydania pierwszego pozwolenia na  dopuszczenie do obrotu: 13 lipca 2011 r.), dotychczas finansowany w leczeniu guza olbrzymiokomórkowego kości w przypadku dorosłych i młodzieży z dojrzałym układem kostnym, u których występuje guz nieoperacyjny lub u których zabieg chirurgiczny może spowodować ciężkie  okaleczenie (ICD-10 D48.0).

Z katalogu chemioterapii usunięto 11 opakowań leków, został on natomiast poszerzony o tą samą liczbę opakowań. Urzędowe ceny zbytu 12 opakowań leków stosowanych w katalogu chemioterapii zostały obniżone, średnio o 9%, przy czym w ośmiu przypadkach obniżka dotyczy produktów, dostępnych również w ramach listy aptecznej: Zomikos (4 mg/5 ml, 1 fiolka), Leukeran (2 mg, 25 tabl. powl.), Alkeran (2 mg, 25 tabl. powl.), Okteva (3 preparaty o mocy odpowiednio 10, 20 oraz 30 mg, 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp.), Posaconazole Stada (40 mg/ml, 105 ml) oraz Lanvis (40 mg, 25 tabl.).

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH