Resort przedstawia założenia ustaw mających uregulować rynek farmaceutyczny

POLITYKA LEKOWA

Autor: Luiza Jakubiak/rynekaptek.pl   27-11-2009, 06:16

Resort przedstawia założenia ustaw mających uregulować rynek farmaceutyczny Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Minister zdrowia Ewa Kopacz przedstawiła 26 listopada założenia do pakietu dwóch ustaw, regulujących rynek farmaceutyczny: ustawy refundacyjnej oraz prawo badań klinicznych. Zapowiedziano m.in. wprowadzenie sztywnych cen i marż i odejście od ustalania wykazów refundacyjnych w formie rozporządzeń. Teraz będą to obwieszczenia.

Resort planuje też zmianę sposobu wyznaczania wysokości limitu w danej grupie terapeutycznej oraz zmianę sposobu tworzenia grup limitowych, wprowadzenie podatku od obrotów firm farmaceutycznych z przeznaczeniem na badania niekomercyjne oraz wprowadzenie rozwiązań podziału ryzyka między płatnika i podmiot odpowiedzialny.

Nie padły jednak konkretne terminy przedstawienia projektów do konsultacji. Minister zapowiedziała jedynie, że ze względu na „skomplikowaną materię“ ustaw, wszyscy którzy będą chcieli przesłać do niej swoje uwagi, będą mieć na to 30 dni w ramach konsultacji zewnętrznych.

Ponieważ celem ustaw jest dostosowanie polskiego prawa do wymogów unijnej dyrektywy transparentności, wiceminister Marek Twardowski podkreślił dążenie do wprowadzenia właściwych procedur. Resort odejdzie od ustalania wykazów jako rozporządzeń.

– Minister zdrowia będzie mógł publikować obwieszczenia – powiedział portalowi rynekzdrowia.pl. – Wtedy możemy dokonywać zmian na wykazach nawet co dwa miesiące.

Najważniejsze założenia
Resort planuje wprowadzenie stałych cen detalicznych na leki refundowane w aptekach; wprowadzenie zmiany wysokości marży hurtowej na poziomie pomiędzy 4–5 procent; będzie ona mogła być dowolnie dzielona między hurtownie.

Nastąpi zmiana zasad wyznaczania limitów. Będzie on naliczany od 15 procent pokrycia rynkowego danym lekiem w grupie terapeutycznej, a także sposobu tworzenia grup limitowych. Zdaniem resortu, obecne zasady powodowały, że leki musiały mieć ustalony limit na ich cenie „same na siebie“, np. w grupie heparyn drobnocząsteczkowych.

Nastąpi zmiana tabeli marż detalicznych i sposobu ich naliczania, jak również wysokość opłaty ryczałtowej. Będzie to 0,3 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Nastąpi też wprowadzenie umów łączących płatnika z aptekami odnośnie produktów objętych refundacją.

Wszystkie kwestie związane z refundacją zostaną ujęte w jednym akcie prawnym. W miejsce obecnego resortowego Zespołu ds. Gospodarki Lekami, zostanie powołany zespół negocjacyjny Komisji Ekonomicznej.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH