Resort przedstawia założenia ustaw mających uregulować rynek farmaceutyczny

POLITYKA LEKOWA

Autor: Luiza Jakubiak/rynekaptek.pl   27-11-2009, 06:16

Resort przedstawia założenia ustaw mających uregulować rynek farmaceutyczny

Minister zdrowia Ewa Kopacz przedstawiła 26 listopada założenia do pakietu dwóch ustaw, regulujących rynek farmaceutyczny: ustawy refundacyjnej oraz prawo badań klinicznych. Zapowiedziano m.in. wprowadzenie sztywnych cen i marż i odejście od ustalania wykazów refundacyjnych w formie rozporządzeń. Teraz będą to obwieszczenia.


Utworzona zostanie też Rada Przejrzystości, czyli zespół opiniodawczo-doradczy przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych, który zastąpi obecną Radę Konsultacyjną AOTM.

Co na to branża?
Tę, poza założeniami do ustaw, których część znamy od co najmniej roku, interesuje przede wszystkim, kiedy te zmiany zostaną wprowadzone.

– Niech pani minister pokaże wreszcie projekt ustawy i wprowadzi go pod obrady Sejmu – komentuje Cezary Śledziewski, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. – Wprowadzenie sztywnych cen i marż, to regulacja strony podażowej. Musimy też regulować popyt na leki, czyli wydać zalecenia terapeutyczne dla lekarzy, wraz z aktualizowaną informacją o cenach leków.

Odnosząc się do sztywnych cen i marż, prezes Śledziewski opowiada się za rozwiązaniem proponowanym przez resort, bo jego zdaniem, leży to w interesie pacjenta.

– To wprowadzi rzeczywistą konkurencję na rynku. Dzisiaj dominuje konkurencja rabatowa, zaś substytucja generyczna w aptekach zamarła. Hurtownicy wprost żądają od producentów odpowiednich upustów.

Zdaniem branży innowacyjnej te nowe przepisy ograniczają konkurencję: – Nie można rozpatrywać systemu sztywnych cen i marż w oderwaniu od systemu refundacji. O ile one funkcjonują tam, gdzie jest pełna refundacja leków, to nie ma znaczenia, ile na tym w kanale dystrybucji zarabia farmaceuta, ile hurtownik. Na końcu jest pacjent, który płaci tzw. „pharmacy fee“ – argumentuje Jerzy Toczyski, prezes GSK.

Sposób na patologie
Wszyscy przyznają, że polityka stosowania rabatów i upustów prowadziła w pewnych sytuacjach do patologii, takich jak sprzedawanie leków za 1 grosz, czy dopłacanie do produktów leczniczych. Jednak przeciwnicy sztywnych cen i marż twierdzą, że do wyeliminowania patologii nie trzeba zmieniać całego systemu funkcjonowania branży. Rozwiązaniem tego problemu mogłoby być na przykład zrezygnowanie z leków bezpłatnych i wprowadzenie sztywnej opłaty minimalnej.

Iwona Olszewska, dyrektor ds. medycznych firmy Egis Polska zwraca również uwagę, że częściowo sprawę rozwiązał zapis, który mówi o tym, że nie można reklamować leków refundowanych na poziomie apteki:
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH