RK AOTM: prasugrel tak, ale w ścisłym wskazaniu

POLITYKA LEKOWA

Autor: AOTM/rynekaptek.pl   07-09-2010, 16:45

RK AOTM: prasugrel tak, ale w ścisłym wskazaniu Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Rada Konsultacyjna uznaje za zasadne zakwalifikowanie, jako świadczenia gwarantowanego, leku Efient (prasugrel) w skojarzeniu z kwasem acetylosalicylowym (ang. ASA).

Celem terapii jest zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi, poddawanych pierwotnej lub odroczonej przezskórnej angioplastyce wieńcowej (ang. PCI), u których zawał przebiegał z uniesieniem odcinka ST w EKG, lub chorych na cukrzycę lub tych, u których doszło do zakrzepicy w stencie pomimo leczenia klopidogrelem.  

W uzasadnieniu stanowiska RK informuje, że obecnie podstawowym wskazaniem do stosowaniu prasugrelu, wynikającym z jego mechanizmu działania, jest pilne leczenie zabiegowe w ostrym zespole wieńcowym z przetrwałym uniesieniem ST oraz zakrzepica w stencie u pacjentów leczonych klopidogrelem. Rada nie zaleca finansowania prasugrelu w pozostałych typach ostrych zespołów wieńcowych oraz w cukrzycy do czasu opublikowania nowych danych dotyczących tych populacji pacjentów.  

Negatywnie został oceniony wniosek o refundację leku Multaq (dronedaron) w leczeniu dorosłych pacjentów z nieutrwalonym (napadowym lub przetrwałym) migotaniem przedsionków, z co najmniej jednym towarzyszącym czynnikiem ryzyka sercowo – naczyniowego: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, przebyty incydent naczyniowo – mózgowy, niewydolność serca klasy I lub II według klasyfikacji nowojorskiej NYHA, wiek co najmniej 75 lat.

Według członków RK, dronedaron jest lekiem nowym, obiecującym, ale nie do końca przebadanym m.in. pod kątem bezpieczeństwa stosowania oraz nie ma jeszcze ustalonego miejsca w terapii migotania przedsionków. Z opublikowanych dotąd danych wynika, że dronedaron jest mniej skuteczny od amiodaronu w profilaktyce napadów migotania przedsionków oraz może być związany z ryzykiem progresji niewydolności serca.

Ponadto, wnioskowane wskazanie jest zawężone w stosunku do wskazania rejestracyjnego, co rodzi ryzyko niekontrolowanego wzrostu nakładów na ten lek w razie jego finansowania ze środków publicznych.  

Pozytywnie natomiast RK AOTM oceniła wniosek o refundowanie leku Egistrozol (anastrozole) w leczeniu uzupełniającym pierwszego rzutu, wczesnego hormonozależnego raka piersi we wczesnym stadium.  

W sensie formalnym, Egistrozol nie różni się istotnie od innego preparatu anastrozolu, opiniowanego pozytywnie przez Radę, ale jest od niego tańszy, wobec czego powinien być dostępny na podobnych zasadach.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH