Senat: będą zmiany w ustawie refundacyjnej?

POLITYKA LEKOWA

Autor: PAP/rynekaptek.pl   27-04-2011, 12:13

Senat: będą zmiany w ustawie refundacyjnej? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Senator Michał Okła (PO) zaproponował podczas środowej (27 kwietnia) debaty nad ustawą o refundacji leków wykreślenie zapisu dotyczącego 3-procentowej opłaty od refundacji leków, jaką miałyby płacić firmy farmaceutyczne.

Senat debatuje w środę (27 kwietnia) nad ustawą o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Senacka komisja ustawodawcza przyjęła w połowie kwietnia opinię, że ustawa jest zgodna z konstytucją, ale zapis dotyczący przekazywania przez firmy farmaceutyczne 3 proc. zysku z refundacji budzi zastrzeżenia.

Senator Michał Okła z PO zgłosił m.in. poprawkę, która wykreśla ten zapis. Tłumaczył także, że podczas prac senackiej komisji zdrowia zgłoszono ponad 70 poprawek w większości redakcyjnych, doprecyzowujących.

Zaproponowano m.in. poprawkę dotyczącą tzw. paybacku, czyli mechanizmu nakazującego firmom farmaceutycznym zwrot części przychodu ze sprzedaży leków refundowanych w przypadku przekroczenia budżetu NFZ na refundację leków. Firmy farmaceutyczne zgodnie z poprawką zwracałyby 50 proc. przekroczonej przez nie kwoty.

Zastrzeżenie dotyczące zgodności ustawy z konstytucją w zakresie swobody działalności gospodarczej wyrażali prawnicy, m.in. profesorowie: Zbigniew Ćwiąkalski i Michał Kulesza. Prezydent Bronisław Komorowski wystosował list do premiera Donalda Tuska i przedstawił w nim swoje zastrzeżenia dotyczące ustawy.

Ustawa refundacyjna wprowadza urzędowe ceny i marże na leki finansowane ze środków publicznych. Stałą cenę leku refundowanego Ministerstwo Zdrowia będzie negocjowało z producentem. Od jej wartości będzie ustalana urzędowa marża - w wysokości 5 proc. (obecnie 8,91 proc.).

Oznacza to, że ceny leków refundowanych nie będą mogły być ani niższe, ani wyższe od ustalonych. Obecnie apteki stosują często promocje na leki finansowane przez NFZ. Niektóre z nich można kupić nawet za kilka groszy lub złotówkę. W ustawie określono limit na refundację ze środków NFZ na poziomie 17 proc.

Wprowadzony ma zostać obowiązek zawierania przez apteki umów z NFZ, w których zobowiążą się one do przestrzegania cen ujętych w obwieszczeniach zawierających wykazy produktów refundowanych.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH