Seniorowi z kartką EKUZ apteka wyda bezpłatne leki?

POLITYKA LEKOWA

Autor: SIA/rynekaptek.pl   12-09-2017, 10:12

Seniorowi z kartką EKUZ apteka wyda bezpłatne leki? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Śląska Izba Aptekarska publikuje stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie leków dla osób powyżej 75 roku życia posługujących się kartą EKUZ.

W związku z zapytaniem przesłanym do SIA w sprawie bezpłatnej realizacji recept dla osób powyżej 75 roku życia posiadającego EKUZ, Izba przedstawia stanowisko MZ, z którego wynika, że obywatelom innych państw posiadającym EKUZ przebywającym w Polsce przysługują bezpłatne leki na podstawie art. 43a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jak wynika z art. 43a. 1.: „ Świadczeniobiorcom, po ukończeniu 75. roku życia, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, ustalonym w sposób określony w ust. 2, na podstawie recepty wystawionej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 55 ust. 2a, pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu, który zaprzestał wykonywania zawodu i wystawił receptę dla siebie albo dla małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa”.

Dalej: „Minister właściwy do spraw zdrowia wskazuje spośród leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych określonych w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, które są wydawane bezpłatnie świadczeniobiorcom, o których mowa w ust. 1.”.

Więcej: http://katowice.oia.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH