Solidarnie o dopłatach pacjentów do leków: są za wysokie

POLITYKA LEKOWA

Autor: LJ/rynekaptek.pl   03-12-2010, 09:04

Solidarnie o dopłatach pacjentów do leków: są za wysokie Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Obecnie coraz częściej w aptekach spotykamy się z problemem rezygnacji przez pacjentów z zakupem leków lub decyzjami częściowej wybiórczej realizacji recept.

Problem jest powszechny i dotyczy dużej części społeczeństwa. Koszty leków stanowią znaczącą barierę dla pacjentów i wpływają na proces prawidłowej farmakoterapii, dlatego też postanowiono przeprowadzić analizę postrzegania refundacji leków przez farmaceutę, lekarza i pacjenta.

Badania naukowe w tym zakresie przeprowadzili Anna Kijewska, Mariola Drozd z Pracowni Zarządzania i Ekonomiki Farmacji, Katedry i Zakładu Zdrowia Publicznego II Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Magdalena Sikora ze Studenckiego Koła Naukowego przy ww. pracowni. Praca została zgłoszona do konkursu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego.

NFZ dopłaca za mało

Badanie ankietowe przeprowadzono w maju i czerwcu 2010 roku wśród 55 farmaceutów pracujących w aptekach ogólnodostępnych, 50 lekarzy i 66 pacjentów realizujących recepty. Badanie przeprowadzono w Lublinie i Janowie Lubelskim.

59% pacjentów uważa, że refundacja za leki w Polsce jest niewystarczajaca, zaledwie 9% jest innego zdania, pozostali nie wyrazili opinii na ten temat. Farmaceuci i lekarze zapytani o to samo odpowiadali podobnie. Zarówno dla tych, których refundacja dotyczy bezpośrednio, jak i dla personelu medycznego i farmaceutycznego dopłaty do leków przez NFZ są za niskie.

Koszy związane z leczeniem są za wysokie, pacjenci często nie wykupują leków, bo po prostu ich nie stać. Wiąże się to z pogorszeniem zdrowia pacjentów.

Popierają stałe ceny

Pacjenci w 74% są za wprowadzeniem takich samych cen we wszystkich aptekach. Pomysł wprowadzenia takich samych cen popierają także lekarze i farmaceuci. Według 45% lekarzy takie same ceny we wszystkich aptekach są dobrym rozwiązaniem, ponieważ pacjent nie będzie zmuszony do poszukiwania tańszych leków.

W opinii 49% farmaceutów pacjent dopłaca do leków ponad 50% ceny leku, 24% badanych uważa jednak, że ten poziom jest niższy i wynosi 40-50%. Ogólnie w opinii ankietowanych poziom dopłacania do leków refundowanych przez pacjenta jest za wysoki. Lekarze natomiast nie orientują się, ile dokładnie płaci pacjent za leki. Niektórzy szacują, że poziom współpłacenia wynosi od 30 do 50 procent.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH