Sprawa protestu aptek podzieliła środowisko

POLITYKA LEKOWA

Autor: Luiza Jakubiak/rynekaptek.pl   08-12-2010, 16:14

Sprawa protestu aptek podzieliła środowisko Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Stanisław Piechula, prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej złożył wniosek o wstrzymanie finansowania Naczelnej Izby Aptekarskiej ze składek członkowskich do czasu, aż "NIA zacznie właściwie funkcjonować". Powodem decyzji była kwestia nieprzeprowadzonej akcji protestacyjnej aptek.

Prezes Piechula skierował pismo do prezesów okręgowych rad aptekarskich oraz członków NRA, informując w nim o świadomym odwlekaniu ogólnopolskiego protestu aptek przez prezesa Rady, Grzegorza Kucharewicza.

Jego zdaniem, prezes Rady nie zrealizował postulatów samorządu aptekarskiego: - Na spotkaniu Prezesów ORA (4 listopada) w NIA ustaliliśmy, że wdrażamy trzy rodzaje protestów w aptekach i wszyscy Prezesi na to przystali. Kolejnego dnia na posiedzeniu NRA (5 listopada), propozycja została zatwierdzona. Prezes przekonał członków Rady, by dopracować szczegóły wersji plakatów i ulotek – przedstawia kolejność wydarzeń prezes Piechula.

- Prezes NRA uzyskał zgodę na przesunięcie ujednolicenia zatwierdzonych 3 wersji protestów na najbliższe posiedzenie Prezydium, które miało się odbyć nie później niż w ciągu dwóch tygodni, pomiędzy 15 a 19 listopada. Protesty, które miały wejść w życie przed wyborami, nie odbyły się. Prezydium odbywało się dopiero 2 grudnia tracąc najlepszy czas na protest – uważa Piechula.

Trzy formy przekazu
Aptekarze na listopadowym posiedzeniu NRA wymyślili trzy formy protestu. - Jedna z nich dotyczyła aptek na terenach wiejskich. Chceliśmy w niej zwrócić uwagę pacjentów na zmianę marży aptecznej, co mogłoby wpłynąć negatywnie na sytuację finansową aptek, prowadząc do ich likwidacji – wyjaśnia Stanisław Piechula.

Druga forma protestu – ogólnopolska - miała pokazać pacjentom, że proponowane zmiany spowodują wzrost odpłatności za leki dla pacjenta.

Trzecią formą miało być przygotowanie pisma i wysłanie go do Rzecznika Praw Pacjenta w sprawie przerzucenia odpowiedzialności na aptekarzy za nieczytelnie lub błędnie wypełnione recepty, które mogą stanowić podstawę do odmowy wydania leku refundowanego ze zniżką. W ten sposób – zdaniem farmaceutów – łamane są prawa pacjentów.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH