Sprawa protestu aptek podzieliła środowisko

POLITYKA LEKOWA

Autor: Luiza Jakubiak/rynekaptek.pl   08-12-2010, 16:14

Sprawa protestu aptek podzieliła środowisko

Stanisław Piechula, prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej złożył wniosek o wstrzymanie finansowania Naczelnej Izby Aptekarskiej ze składek członkowskich do czasu, aż "NIA zacznie właściwie funkcjonować". Powodem decyzji była kwestia nieprzeprowadzonej akcji protestacyjnej aptek.


- Na posiedzeniu 5 listopada Rada zaakceptowała wysyłanie skarg pacjentów do Rzecznika Praw Pacjentów, jak też akcję plakatową. Jednak treść pism i plakatów przedstawionych przez prezesa Piechulę były nie do przyjęcia i wymagały istotnych poprawek. Zatwierdzenie ostatecznej wersji pism i plakatów powierzono prezydium NRA. Zapowiadałem zwołanie prezydium Rady za półtora tygodnia, czyli 16 listopada, pod warunkiem, że termin będzie wszystkim odpowiadał.

- Niestety, kilku członków prezydium nie miało możliwości przyjazdu ani 16, ani 17, ani 18 listopada. Prezydium zostało przełożone na 24 listopada. Jednak w związku z pracami sejmowej komisji zdrowia nad prawem farmaceutycznym, ostatecznie zwołałem prezydium na 1 grudnia. Projekty plakatów, które miały być wcześniej nadesłane przez autorów, zostały ostatecznie przekazane członkom prezydium dopiero w trakcie trwania tego posiedzenia.

Podłoże protestów
Poza tym prezes Kucharewicz ma wątpliwości, czy akcja plakatowa odniosłaby spodziewany efekt. Po pierwsze, plakaty mogłyby zostać niezauważone w trakcie nasilonej kampanii wyborczej. Ponadto – jak przypomina prezes Kucharewicz – pomysł z wysyłaniem skarg do RPP to kontynuacja pomysłu ubiegłorocznej akcji, polegającej na wysyłaniu do Ministerstwa Zdrowia recept „wypisanych” na ministra zdrowia Ewę Kopacz.

- Tamta akcja praktycznie nie przyniosła żadnego efektu. Jeśli chodzi o sprawę recept i asymetrię odpowiedzialności za błędne i nieczytelne recepty, to wielokrotnie przedstawialiśmy resortowi nasze stanowisko w tej sprawie, a ostatnie nasze żądania dotyczące zmiany uregulowania ustawowego tego problemu przedstawiliśmy w uwagach do ustawy refundacyjnej. Pismo jest do wglądu na stronie internetowej NIA – mówi prezes Kucharewicz. - Rozporządzenie w sprawie recept – wedle naszej wiedzy - jest obecnie opracowywane przez ministerstwo, które zna nasze uwagi i żądania ostatecznego załatwienia tego problemu.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH