Substancje psychoaktywne w lekach OTC poza kontrolą

POLITYKA LEKOWA

Autor: Luiza Jakubiak/rynekaptek.pl   28-07-2010, 09:37

Substancje psychoaktywne w lekach OTC poza kontrolą

Aptekarze informują o wzmożonej okresowo sprzedaży leków OTC, co wcale nie jest efektem większej zachorowalności. Zawarte w niektórych lekach OTC substancje psychoaktywne są stosowane w innych celach, np. służą młodzieży jako „pomoc“ w nauce w czasie sesji.


Toksykowigilancja jako hobby
Celem toksykowigilancji jest monitorowanie rynku pod względem ostrych zatruć praktycznie wszystkimi substancjami chemicznymi,  rozpoznawanie i tworzenie map zagrożeń: jakie grupy populacyjne są bardziej narażone, w jakich okolicznościach, gdzie, czym.

Zdaniem Piotra Burdy, większość zatruć lekami jest zamierzone: - Wiemy również, że w Polsce rośnie liczba rozpoznań zaburzeń psychicznych. Należy przypuszczać, że wraz ze wzrostem rozpoznań tych zaburzeń, nastąpi wzrost zatruć. Ale by prowadzić jakiekolwiek działania zapobiegawcze, trzeba mieć wiedzę na temat skali zjawiska.

Kiedy do szpitala trafi pacjent z ostrym zatruciem, pierwszym odruchem personelu medycznego powinno być wykonanie telefonu do ośrodka informacji toksykologicznej. Informacja toksykologiczna, która działa 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, jest jednym z trzech filarów toksykologii klinicznej, obok oddziałów toksykologii, które zajmują się leczeniem pacjentów ostro zatrutych oraz analityki toksykologicznej.

- Jako jedyni w kraju w ramach systemu ochrony zdrowia udzielamy telefonicznych konsultacji, udzielając pomocy fachowemiu personelowi ochrony zdrowia i ogółowi społeczeństwa. Robimy to w ramach „wewnętrznie“ przydzielonych sobie obowiązków, a koszty utrzymania tej usługi pokrywane są ze środków jednostek macierzystych, w przeciwieństwie do innych krajów europejskich, np. Francji, w których koszty informacji toksykologicznej finansowane są przez państwowe fundusze ubezpieczeń zdrowotnych w ramach „emergency medicine“, czyli medycyny ratunkowej – stwierdza dr Burda.

Resort zapowiada zmiany

W Polsce obecnie fukcjonuje dziesięć oddziałów toksykologii, w tym cztery, które posiadają wydzielone ośrodki informacji toksykologicznej (Warszawa, Kraków, Gdańsk i Poznań).
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH