Substancje psychoaktywne w lekach OTC poza kontrolą

POLITYKA LEKOWA

Autor: Luiza Jakubiak/rynekaptek.pl   28-07-2010, 09:37

Substancje psychoaktywne w lekach OTC poza kontrolą

Aptekarze informują o wzmożonej okresowo sprzedaży leków OTC, co wcale nie jest efektem większej zachorowalności. Zawarte w niektórych lekach OTC substancje psychoaktywne są stosowane w innych celach, np. służą młodzieży jako „pomoc“ w nauce w czasie sesji.


Ministerstwo zdrowia stwierdza, że system działa: - jednym z celów statutowych tych ośrodków jest rejestracja, gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących zatruć produktami leczniczymi. Jednostki te, tworzone są w strukturach uniwersytetów medycznych i nie mają odzwierciedlenia w prawie. Ich współpraca z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych (jako ośrodkiem centralnym) odbywała się na zasadzie nieformalnej – informuje nas resort.

Resort zapowiada zmiany w tym zakresie: – Projektowane rozwiązanie zakłada zbudowanie systemu zdecentralizowanego (ośrodek centralny plus ośrodki regionalne) oraz utworzenie ośrodków regionalnych we wszystkich uniwersytetach medycznych. Ich zadaniem będzie zbieranie danych na temat powikłań polekowych na swoim terenie poprzez stały kontakt z jednostkami służby zdrowia, w tym (obok szpitali i przychodni) z ośrodkami zatruć, ośrodkami leczącymi uzależnienia, sanepidami – informuje nas resort zdrowia.

Zdaniem ministerstwa, pozwoli to na zbieranie kompleksowych informacji o zagrożeniach, jakie mogą wiązać się ze stosowaniem leków. – Pracownicy ośrodków regionalnych, tworzonych w oparciu o zakłady farmakologii i farmakologii klinicznej dysponowaliby wiedzą konieczną do oceny przypadków. Służyliby także informacjami i konsultacjami z dziedziny farmakologii pracownikom jednostek, z którymi byliby w kontakcie – ocenia ministerstwo zdrowia.

Toksykowigilancja poza kontrolą
Farmakowigilancja polega na porejestracyjnym monitorowaniu bezpieczeństwa leku stosowanego w dawkach terapeutycznych.  Bowiem dopiero po wprowadzeniu leku na rynek i stosowaniu go na dużej populacji, mogą pojawić się działania niepożądane, nie poznane podczas przedklinicznych i klinicznych faz badań.
 
Zadaniem toksykowigilancji jest m.in. obserwacja skutków zdrowotnych wywołanych kontaktem z ksenobiotykiem, co obecnie jest „pod specjalnym nadzorem“ władz Unii Europejskiej w zakresie wielu grup produktów. Kontrola i monitorowanie zatruć lekami w żaden sposób nie narusza prawa farmaceutycznego, nie wchodzi w kompetencje farmakologów klinicznych. Zajmuje się natomiast innymi jakościowo niekorzystnymi działaniami leków na zdrowie ludzi.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH