Szczepionki skojarzone: bez refundacji mało kogo na nie stać

POLITYKA LEKOWA

Autor: Sejm   21-04-2021, 10:03

Szczepionki skojarzone: bez refundacji mało kogo na nie stać Koszt szczepionek wysokoskojarzonych jest zbyt wysoki dla większości rodziców Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

Aktualnie szczepionki wysokoskojarzone nie są refundowane. A czy będą? Resort zdrowia informuje o złożonych wnioskach.

w odpowiedzi na interpelację nr 21961 z 1 kwietnia 2021 r. Pani

Posłanki: Mirosława Nykiel, Joanna Frydrych i Ewa Kołodziej, zwróciły się do ministra zdrowia z zapytaniem o refundację apteczną szczepionek wysokoskojarzonych.

Obecnie całość kosztu szczepionki wysokoskojarzonej musi ponieść pacjent. Posłanki powołują się na wyniki badań sondażowych, które wskazują, że około 85% rodziców rezygnuje ze szczepienia taką szczepionką z powodów finansowych.

"Refundacja apteczna tych szczepionek umożliwiłaby skorzystanie z nich gorzej sytuowanym rodzicom i poprawiłaby profilaktykę chorób zakaźnych w Polsce" - oceniają.

Dwa wnioski o refundację
Jak przyznał w odpowiedzi wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski, aktualnie szczepionki wysokoskojarzone nie są refundowane.

Dodał, że do Ministra Zdrowia zostały złożone wnioski o objęcie refundacją takich szczepionek.

Pierwszy wniosek złożony 5 maja 2020 r. na produkt Hexacima. Jest to szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), poliomyelitis i haemophilus typ b (diphtheria, tetanus, pertussis, hepatitis B (rDNA), poliomyelitis and Haemophilus influenzae type-b vaccine), we wskazaniu: szczepienie pierwotne i uzupełniające niemowląt i dzieci w wieku od 6 tygodni przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (wzw B), poliomyelitis oraz inwazyjnym zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae typ b (Hib).

Procedura jest zawieszona
W październiku ub. roku prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydał pozytywną rekomendację.

Postępowanie w kolejnym etapie zostało przekazane do negocjacji cenowych z Komisją Ekonomiczną. Po zakończonych negocjacjach Komisja Ekonomiczna wydała uchwałę, która wraz z całością zebranej w sprawie dokumentacji została przekazana do Ministra Zdrowia celem podjęcia rozstrzygnięcia.

"Aktualnie procedura refundacyjna jest zawieszona z inicjatywy wnioskodawcy (firmy Sanofi Pasteur Sp. z o.o.), więc obecnie Minister Zdrowia nie podejmuje żadnych czynności w sprawie. Gdy bieg postępowania zostanie podjęty (na wniosek firmy farmaceutycznej), Minister Zdrowia wyda decyzję administracyjną (pozytywną lub negatywną) dotyczącą refundacji szczepionki Hexacima we wskazaniu" - wyjaśnia MZ.

Trwa etap oceny
Drugi wniosek złożony 4 czerwca 2019 r. dotyczy produktu Infanrix hexa - szczepionka przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponenta acelularna) (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) (IPV) i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib)skoniugowana (adsorbowana), we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach.

- Aktualnie procedura refundacyjna znajduje się na etapie oceny wniosku przez AOTMiT - dodał minister.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH