Te leki nie będą sfinansowane w RDTL

POLITYKA LEKOWA

Autor: MZ   04-05-2021, 07:11

Te leki nie będą sfinansowane w RDTL Nie wszystkie sytuacje uprawniają do uzyskania refundacji w ramach RDTL Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

Minister Zdrowia ogłosił listę produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu ze środków publicznych w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych obowiązującą od dnia 1 maja 2021.

Wykaz zawiera 102 pozycje leków w różnych opakowaniach, postaciach i dawkach.

Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych to mechanizm finansowania leków w sytuacjach, w którym możliwe jest wydłużenie życia pacjenta lub znacząca poprawa jego zdrowia i wykorzystane zostały dostępne refundowane technologie lekowe.

Funkcjonuje od 23 lipca 2017 roku. Dla wielu pacjentów oznacza szansę na indywidualną refundację leczenia.

Minister Zdrowia może wydać indywidualną zgodę na pokrycie kosztów takich leków, jeśli:

- leczenie jest niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia chorego,
- zastosowanie terapii jest uzasadnione i poparte aktualną wiedzą medyczną,
lek jest dopuszczony do obrotu w Polsce,
- u chorego zostały wyczerpane wszystkie możliwe do zastosowania dostępne technologie medyczne finansowane przez NFZ.

Wniosek o zastosowanie procedury RDTL składa do Ministra Zdrowia szpital, w którym leczy się dany pacjent.

Wniosek lekarzy podlega analizie i ocenie dokonanej przez konsultanta wojewódzkiego lub krajowego, Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i Ministra Zdrowia,

W ramach Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych indywidualna refundacja przyznawana jest na okres 3 miesięcy. W celu kontynuacji terapii, konieczne jest potwierdzenie skuteczności leczenia prowadzonego w ramach RDTL przez właściwego lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny oraz ponowne złożenie wniosku do Ministra Zdrowia.

Ocena leku w procedurze RDTL daje również szanse, na późniejszą refundację danej terapii u wszystkich pacjentów w określonym wskazaniu.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH