Trzy nowe substancje onkologiczne w refundacji

POLITYKA LEKOWA

Autor: IQVIA   19-04-2021, 14:53

Trzy nowe substancje onkologiczne w refundacji Pacjenci onkologiczni będą mieć powód do zadowolenia - kolejne substancje będą refundowane (fot. IQVIA)

W projekcie majowego wykazu refundacyjnego pojawiły się trzy nowe substancje czynne, w ramach programów lekowych.

Wg projektu obwieszczenia z refundacji aptecznej wycofane zostaną 21 opakowania leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, a włączonych do niej zostanie 49 innych - podsumowuje firma analityczna IQVIA.

Co taniej, co drożej - rynek apteczny
Finansowanie utraci jedna substancja czynna (denosumabum, Prolia, podmiot odpowiedzialny Amgen Europe B.V.). Żadna nowa substancja nie zostanie dodana do listy.

Poziom współpłacenia pacjenta obniży się dla 465 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczyć będą 6 z nich. Największe obniżki dotyczyć będą produktów zawierających substancję czynną posaconazolum: Posaconazole  Sandoz, zawiesina doustna, 40 mg/ml, 105 ml – o 238,14 zł, Posaconazole Mylan, zawiesina doustna, 40 mg/ml, 105 ml – o 238,14 zł i Posaconazole Glenmark, zawiesina doustna, 40 mg/ml, 105 ml – o 56,70 zł. Zmiany te spowodowane są ustaleniem podstawy limitu na produkcie Posaconazole Sandoz.

Z kolei wzrost cen dla pacjenta dotyczyć będzie 797 opakowań. W przypadku 16 z nich przekroczy 10 zł, z czego największe podwyżki, > 50 zł, będą dotyczyć: Pentasa, czopki, 1 g o 65,08 zł, Salofalk 1 g, czopki, 1 g o 70,02 zł oraz Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml o 452,70 zł. Podwyżki te związane są ze zmianami podstawy limitu w grupie 12.2 Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne i 214.1 Alergeny kurzu domowego.

Od marca 2021 r. limity w tych grupach wyznaczać będą odpowiednio produkty Crohnax, czopki 1000 mg, 30 szt. i Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml.

Urzędowe ceny zbytu zostaną obniżone dla 80 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczyć będą 10 z nich, z czego największe (powyżej 100 zł) dotyczyć będą następujących produktów: Lanvis (tioguaninum), 40 mg, 2 25 tabl., Myleran (busulfanum), 2 mg, 25 tabl. powl., Leukeran (chlorambucilum), 2 mg, 25 tabl. powl., Alkeran (melphalanum), 2 mg, 25 tabl. powl.

Urzędowe ceny zbytu zostaną podniesione w przypadku 6 opakowań produktów znajdujących się na listach, przy czym żadna zmiana będzie przekraczać 10 zł. Wzrost > 5zł będzie dotyczył dwóch opakowań produktu Ursocam (acidum ursodeoxycholicum), 250 mg: 90 szt. i 100 szt. – odpowiednio o 6,91 zł i o 7,59 zł.

75+
Na liście „S” nie pojawi się żadna nowa substancja czynna. Finansowanie utraci natomiast jedna substancja denosumabum (Prolia). Lista „S” obejmie 26 nowych opakowań, przy jednoczesnym wycofaniu 9 opakowań.

CIĄŻA Plus
Na liście bezpłatnych leków dla kobiet ciężarnych znajdą się 3 nowe opakowania, 4 natomiast zostaną z niej usunięte. Lista nie zostanie poszerzona o żadną substancję czynną, żadna nie utraci też finansowania.

Rynek szpitalny
Według projektu obwieszczenia w programach lekowych pojawią się trzy nowe substancje czynne:
• Avelumabum – Bavencio firmy Merck Europe B.V. (data wydania pierwszego pozwolenia do obrotu: 18 września 2017 r.) dostępny w ramach nowego programu lekowego B.117 Leczenie raka z komórek Merkla awelumabem (ICD-10 C44);
• Ixazomibum – Ninlaro firmy Takeda Pharma A/S (data wydania pierwszego pozwolenia do obrotu: 21 listopada 2016 r.) dostępny w ramach istniejącego programu lekowego B.54 Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego (ICD-0 C90.0);
• Midostaurinum – Rydapt firmy Novartis Europharm Ltd (data wydania pierwszego pozwolenia do obrotu: 18 września 2017 r.) w ramach dwóch nowych programów lekowych: B.114 Leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową (ICD-10 C 92.0) i B.115 Leczenie agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowej z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz białaczki mastocytarnej (ICD-10:C96.2, C94.3, D47.9).

Według projektu obwieszczenia finansowania w ramach programów lekowych nie straci żadna substancja czynna.

Łącznie z programów lekowych według projektu obwieszczenia usuniętych zostanie 6 opakowań leków, a wprowadzone zostanie 11 nowych.

Urzędowe ceny zbytu 16 opakowań leków stosowanych w programach lekowych zostaną obniżone, średnia obniżka dla tych produktów to 20%.

Katalog chemioterapii
W ramach katalogu chemioterapii według projektu obwieszczenia nie pojawi się żadna nowa substancja czynna, żadna też nie utraci finansowania.

Łącznie z katalogu chemioterapii według projektu obwieszczenia usunięte zostaną 2 opakowania leków, zostanie on natomiast poszerzony o 5 opakowań.

Urzędowe ceny zbytu 10 opakowań leków stosowanych w katalogu chemioterapii zostaną obniżone, średnio o 32%, przy czym w jednym przypadku obniżka dotyczy produktu, dostępnego również w ramach listy aptecznej (Leukeran, 2 mg, 25 tabl. powl.).

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH