Ustawa refundacyjna a nabywanie leków przez szpitale

POLITYKA LEKOWA

Autor: Łukasz Sławatyniec   15-12-2010, 09:41

Ustawa refundacyjna a nabywanie leków przez szpitale

Nabywanie leków przez szpitale w świetle projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - komentarz praktyczny.


Praktyczne aspekty funkcjonowania nowych przepisów
W przypadku przetargów organizowanych przez szpitale podstawowym i najważniejszym kryterium jest cena. To ona zwykle determinuje wybór danego dostawcy leku objętego zamówieniem. Firmy farmaceutyczne oraz hurtownie konkurują między sobą ceną. W praktyce bardzo często osiągają one poziom o wiele niższy niż ceny tych samych produktów przeznaczonych na rynek szpitalny. Wynika to z różnych powodów. Niektórzy dostawcy są w stanie obniżyć czasowo cenę w przypadku dużych zapasów produktu, część odzyskuje utracony zysk w cenie innych produktów, a jeszcze inne godzą się na niższą cenę w ramach budowania marki produktu w lecznictwie szpitalnym.

Należy podkreślić, że w ramach przygotowywania ustawy refundacyjnej kwestia usztywnienia cen ma charakter niezwykle istotny. Nowa regulacja będzie szczególnie dotkliwa dla podmiotów uczestniczących w dystrybucji leków.

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu w obrocie lekami refundowanymi występują liczne zjawiska patologiczne, takie jak: nieuzasadnione względami medycznymi zwiększanie refundacji, nabywanie leków za 1 grosz, wynagradzanie pacjentów za dostarczenie recepty na lek refundowany, sytuacja, w której pacjenci poszukują w wielu aptekach leku o najniższej dopłacie pacjenta bądź bonusu, konkursu, nagrody (tzw. „turystyka refundacyjna”), niejednolite marże hurtowe stosowane wobec aptek, niejednolite systemy rabatowania, pseudodarowizny, zjawisko marnotrawienia leków objawiające się zwiększającą się utylizacją przeterminowanych leków, w tym leków refundowanych.

Z drugiej jednak strony autorzy projektu – w przeciwieństwie do swoich poprzedników – zauważyli, że usztywnienie cen w odniesieniu do zakupów szpitalnych może spowodować w swoim efekcie podniesienie wydatków takich placówek. Powyższe wynikałoby bowiem z niemożliwości stosowania obniżek motywowanych m.in. wskazywanymi wcześniej powodami. W związku z powyższym autorzy projektu dopuścili nabywanie produktów refundowanych po cenach nie wyższych niż urzędowa cena zbytu powiększona o marżę nie wyższą niż marża urzędowa.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH