Ustawa refundacyjna a nabywanie leków przez szpitale

POLITYKA LEKOWA

Autor: Łukasz Sławatyniec   15-12-2010, 09:41

Ustawa refundacyjna a nabywanie leków przez szpitale

Nabywanie leków przez szpitale w świetle projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - komentarz praktyczny.


Co ciekawe, powyższy przepis nie wprowadza zakazu praktyk, które miałyby wpływ np. na wysokość obrotu produktami refundowanymi, ale stanowi zakaz generalny. O ile ciężko mówić, że obniżona cena do przetargu będzie stanowiła zabronioną formę zachęty, o tyle przepis ten trzeba mieć na względzie w odniesieniu do wspomnianych już darowizn oraz pakietowania.

\Darowizny będą bowiem zabronione wprost. W przypadku pakietów konieczne będą dokładne analizy w sytuacji łączonych zamówień produktów refundowanych i nierefundowanych, gdzie rabat byłby przeniesiony na cenę innego produktu, np. leku OTC. Ta praktyka będzie jednak miała istotne znaczenie dla tradycyjnej dystrybucji, a mniejsze dla zakupów szpitalnych, gdzie ciągle będzie istniała możliwość konkurowania ceną (w granicach ceny i marży maksymalnej).

Uwagi autorskie
Projekt ustawy refundacyjnej będzie dotyczył wyłącznie zakupów produktów refundowanych i nie będzie miał wpływu na przetargi przeprowadzane w odniesieniu do pozostałych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. W pewnym sensie utrzyma on istniejący obecnie stan prawny, tj. pozwoli na konkurowanie ceną przez wykonawców do górnego poziomu urzędowej ceny zbytu powiększonej o urzędową marżę w wysokości 5%.

Taki mechanizm należy ocenić jak najbardziej pozytywnie. Z drugiej jednak strony nowa ustawa wprowadzi zakaz prowadzenia zachęty w formie darowizn. Takie ograniczenie jest bez wątpienia błędne i niekorzystne dla szpitali, które istotną część produktów otrzymują w ten sposób. Wydaje się, że lepszym rozwiązaniem byłaby lepsza edukacja środowiska na rynku farmaceutycznym i szpitalnym oraz egzekwowanie zakazu wpływania poprzez darowizny na zakupy oraz przepisywanie produktów leczniczych.

Łukasz Sławatyniec
Serwis Prawo i Zdrowie, Wolters Kluwer Polska, www.abc.com.pl, www.prawoizdrowie.pl
Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH