Ustawa refundacyjna a reumatologiczne programy terapeutyczne - czy to początek rewolucji?

POLITYKA LEKOWA

Autor: Marcin Stajszczyk/rynekaptek.pl   31-03-2011, 08:50

Ustawa refundacyjna a reumatologiczne programy terapeutyczne - czy to początek rewolucji? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W dniu 25 marca 2011 roku Sejm uchwalił pakiet ustaw zdrowotnych w tym ustawę refundacyjną. Jeden z jej zapisów - dotyczący grupowania leków, może mieć bardzo poważne następstwa w aspekcie leczenia biologicznego w programach terapeutycznych. Rewolucyjne zmiany mogą czekać program leczenia szpitalnego RZS/MIZS oraz ZZSK.


W programach reumatologicznych funkcjonuje pojęcie „terapii inicjującej”. Status taki otrzymuje ten lek pierwszej linii leczenia biologicznego (zgodnie z programem), którego roczny koszt jest najniższy. Leczenie należy rozpocząć od „terapii inicjującej”. Opisywany wielokrotnie problem tajności umów pomiędzy MZ a podmiotami odpowiedzialnymi powoduje, że proces wyłaniania takiego leku nie jest w pełni transparentny i stwarza wiele problemów świadczeniodawcom. W programie RZS komunikat MZ wskazuje także najtańszy lek (leki), które stosuje się po niepowodzeniu „terapii inicjującej”, czyli w następującym po niej leczeniu drugiej linii.

Koniec z „dawkami charytatywnymi”?
Zgodnie z nową ustawą refundacyjną, jeśli świadczeniodawca kupi lek, którego cena będzie wyższa od najtańszego leku z danej grupy, to różnicę w cenie będzie musiał pokryć z własnych środków.

Ustawa zakazuje szpitalom pobierania różnicy w cenie od pacjenta tak jak ma to miejsce w aptekach, gdzie pacjent jeśli kupuje lek refundowany w 50% drugie 50% dopłaca sam. Najważniejsze jest jednak to, że zgodnie z ustawą świadczeniodawcy nie będą też mogli przyjmować darowizn leków od firm farmaceutycznych i hurtowni. Ten zapis praktycznie oznacza, że roczny koszt leczenia lekami biologicznymi w programach reumatologicznych nie będzie mógł być kształtowany dodatkowo przy pomocy „dawek charytatywnych”.

Realizacja umowy pomiędzy MZ a firmami farmaceutycznymi odbywa się obecnie właśnie poprzez darowizny lekowe – albo bezpośrednio od firm, albo pośrednio poprzez hurtownie. Po wejściu w życie ustawy jedyną drogą do ustalenia rocznego kosztu leczenia będzie cena leku. Obecnie ceny leków biologicznych, to ceny katalogowe NFZ. Po wejściu w życie ustawy będą to ceny urzędowe.

Problem „dawek charytatywnych” występuje nie tylko w programach reumatologicznych, ale także w wielu innych, w tym onkologicznych. Brak możliwości przyjmowania przez szpitale dawek charytatywnych spowoduje również duże zmiany w innych programach terapeutycznych. Instytucja „dawki charytatywnej” w obecnym kształcie nie jest optymalnym rozwiązaniem na obniżenie kosztów leczenia, ale być może nie należy likwidować takiej możliwości, bo po odpowiednich regulacjach prawnych mogłaby stanowić cenne narzędzie.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH