Ustawa refundacyjna nie rozwiązuje problemu finansowania chorób rzadkich

POLITYKA LEKOWA

Autor: Luiza Jakubiak/rynekaptek.pl   23-03-2011, 06:59

Ustawa refundacyjna nie rozwiązuje problemu finansowania chorób rzadkich Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Projekt ustawy o refundacji leków nie wprowadza żadnych bezpośrednich zmian w obszarze ocen technologii medycznych, jednak pewne zapisy projektu będą miały wpływ na ten obszar - zauważa Rafał Zyśk, prezes Health Economics Consulting.

- Innowacją legislacyjną jest w tym projekcie usztywnienie progu efektywności kosztowej. To co w ciągu ostatnich lat funkcjonowało na mocy uchwały Rady Konsultacyjnej AOTM, czyli zapis o 3 krotności PKB jako granicy opłacalności kosztowej terapii, teraz znalazło się w treści ustawy. Ten „sztywny” zapis powoduje, że negocjacje między podmiotem odpowiedzialnym a płatnikiem staną się istotnym krokiem w procesie podejmowania decyzji refundacyjnej - uważa Rafał Zyśk.

Wyliczenia limitów
Drugą innowacją jest zapis mówiący o umowach dzielenia ryzyka. – Cała procedura zostanie „ucywilizowana”. Bowiem do tej pory umowy takie miały formę jednostronnych deklaracji podmiotów odpowiedzialnych. Mimo że ustawa niezbyt precyzyjnie ustala zasady zawierania umów podziału ryzyka, to pozostawia jednak dość  szeroki wachlarz możliwości.

Kolejną nowością jest wprowadzenie grup limitowych do programów terapeutycznych oraz zmiana wyliczania limitów. Według założeń resortu zdrowia, w ekstremalnych przypadkach, czytaj: w grupach limitowych o dużej dynamice zmian rynkowych, limity mogą zmieniać się  najczęściej co dwa miesiące.

- To prowadzi do pewnego utrudnienia w procesie oceny technologii medycznej z tego względu, iż wniosek przygotowany przez podmiot odpowiedzialny będzie odnosił się do limitu wyliczonego na dany dzień. Upłynie kilka dni, zanim wniosek zostanie złożony do Ministerstwa Zdrowia. W tym czasie limit może ulec zmianie. Jeszcze inny może być w momencie rozpatrywania wniosku przez Radę Konsultacyjną AOTM. Jest to dodatkowe utrudnienie – ocenia prezes Zyśk, chociaż dodaje:

- Może intencją projektodawcy było to, że finalnie koszt oraz efektywność kosztowa terapii będzie oceniana przez Komisję Ekonomiczną na zlecenie Ministerstwa Zdrowia już po ocenie efektywności klinicznej przez Agencję.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH