Właścicielem leku Skarb Państwa? To stwarza problemy w aptece szpitalnej

POLITYKA LEKOWA

Autor: NIA/ rynekaptek.pl   11-02-2021, 08:31

Właścicielem leku Skarb Państwa? To stwarza problemy w aptece szpitalnej NIA: w przypadku braku przyjęcia produktów na stan apteki szpitalnej lub działu farmacji szpitalnej nie ma możliwości ujęcia tych produktów w raportach generowanych do ZSMOPL Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

Powinien być jednakowy sposób postępowania u wszystkich świadczeniodawców wobec preparatów otrzymywanych z ARM. Powinny też być wprowadzane na stan apteki lub działu farmacji. W przeciwnym wypadku jest z nimi szereg problemów - informuje NIA.

Samorząd aptekarski zwraca się z prośbą o pilną weryfikację dokumentu dostawy produktów leczniczych otrzymywanych z Agencji Rezerw Materiałowych, a dostarczanych za pośrednictwem dystrybutorów oraz o jednoznaczne określenie zasad ich przyjmowania i księgowania.

Dotyczyły procedury dostaw leku Veklury i występowania szeregu niejasności związanych z księgowaniem oraz wyceną dostaw.

Naczelna Izba Aptekarska wskazuje na komunikaty, jakie w ostatnim czasie opublikował resort zdrowia:

- Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie bezpłatnych szczepionek dla personelu medycznego i osób 75+" z dnia 20.11.2020 r., w którym zawarta jest informacja, że szczepionki podlegają obowiązkowemu raportowaniu do ZSMOPL (co niesie za sobą konieczność wprowadzenia ich na stan księgowy aptek szpitalnych);

- Komunikat Ministra Zdrowia z dnia 21.01.2021 r., w którym zawarta jest informacja, że właścicielem szczepionek przeciw COVID-19 jest Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Zdrowia i w związku z powyższym szpitale nie powinny i nie mogą wprowadzać omawianych szczepionek na stan księgowy placówki jako swoją własność w ramach otrzymanej darowizny;

- Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie szczepionek przeciw Covid-19 z dnia 26.01.2021 r., w którym podtrzymana jest informacja, że właścicielem szczepionki jest Skarb Państwa. W związku z brakiem jednoznacznych zasad postępowania w przypadku produktów leczniczych (Veklury, Roactemra) oraz szczepionek (przeciw grypie i przeciw COVID-19) otrzymywanych z Agencji Rezerw Materiałowych, świadczeniodawcy przyjmują indywidualnie tryb postępowania z ww. produktami. Jest to wypadkowa ustaleń między dyrekcją podmiotu, głównym księgowym oraz kierownikiem apteki szpitalnej.

W ocenie Naczelnej Rady Aptekarskiej sposób postępowania powinien być jednakowy u wszystkich świadczeniodawców. Izba chciałaby odpowiedzi ministra zdrowia czy produkty lecznicze otrzymywane z Agencji Rezerw Materiałowych powinny być wprowadzane na stan apteki lub działu farmacji?

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH