Zachęty, które pomagają w szybkim wprowadzaniu leków sierocych na rynek

POLITYKA LEKOWA

Autor: PEX PharmaSequence   17-03-2021, 13:03

Zachęty, które pomagają w szybkim wprowadzaniu leków sierocych na rynek Trwają konsultacje projektu Narodowego Planu Dla Chorób Rzadkich (NPCR) (fot. Pixabay)

Minister Zdrowia zapowiada pojawienie się „na dniach” propozycji nowelizacji ustawy refundacyjnej. W związku z tym planowanie wprowadzania zmian związanych z chorobami rzadkimi wydaje się niezbyt spójne - ocenia Tomasz Kiełczewski.

- Należy bardzo pozytywnie ocenić fakt, że wysiłek wybitnych ekspertów włożony w powstanie NPCR znalazł uznanie w oczach Ministra Zdrowia i skutkuje podjęciem decyzji o rozpoczęciu procedowania dalszych prac nad opracowanym dokumentem – to szansa na rozpoczęcie nadrabiania opóźnień. Niepokoi fakt rozciągnięcia w czasie proponowanego harmonogramu wprowadzania zmian. Szczególnie widoczne jest to w przypadku regulacji mających zwiększyć dostępność pacjentów z chorobami rzadkimi do terapii.

- W świetle zapowiedzi Ministra Zdrowia o mającej pojawić się „na dniach” propozycji nowelizacji Ustawy Refundacyjnej planowanie wprowadzania zmian prawnych związanych z chorobami rzadkimi na lata 2022-2023 wydaje się niezbyt spójne. Poprawa diagnostyki i systemu opieki nad pacjentem, choć niewątpliwie ważne i potrzebne, bez poprawy dostępu do narzędzi terapeutycznych nie spełnią nadziei pacjentów i lekarzy na jakościową zmianę w leczeniu chorób rzadkich - dodaje.

MCDA zamiast QALY
Wcześniej swoje uwagi do projektu zgłosiły m.in. Komitet Farmaceutyczny Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (KF AmCham) i Izba Gospodarcza "Farmacja Polska".

Jak podkreślają, jedną z głównych barier w dostępie pacjentów do terapii w chorobach rzadkich jest zastosowanie progu kosztowej efektywności jako jednego z podstawowych kryteriów decyzyjnych. W związku z wysokimi nakładami na prowadzenie badań nad nowymi terapiami, małą liczebność pacjentów, którzy mogą kwalifikować się do leczenia ocenianą terapią oraz zróżnicowane cechy terapii istnieje ryzyko, że arbitralnie ustanowiony próg kosztowej efektywności uniemożliwi pacjentom dostęp do terapii.

Dlatego organizacje proponują całkowitą rezygnację z zastosowania progu kosztowej efektywności i zastąpienie go rozwiązaniami wprowadzającymi inne kryteria, np. instrumenty oparte o metodę Wielokryterialnej Analizy Decyzyjnej (MCDA).

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH