Zmiany w terapeutycznych programach zdrowotnych w reumatologii

POLITYKA LEKOWA

Autor: Marcin Stajszczyk/rynekaptek.pl   21-01-2011, 09:33

Zmiany w terapeutycznych programach zdrowotnych w reumatologii Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych oraz zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie terapeutyczne programy zdrowotne z dnia 20 stycznia 2011 roku wprowadziły kilka zmian istotnych zarówno dla lekarzy, jak i dla pacjentów.

Wspomniane rozporządzenie weszło w życie 30 grudnia 2010 r., natomiast zarządzenie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 01 stycznia 2011 r. Ponadto, zgodnie z komunikatem ministra zdrowia z dnia 20 stycznia 2011 r. „w sprawie wyboru produktów leczniczych stosowanych w ramach terapeutycznych programów zdrowotnych”, zmianie uległy obowiązujące terapie w programach.

Wspólną zmianą jaką wprowadza nowe rozporządzenie ministra zdrowia we wszystkich programach terapeutycznych w reumatologii jest określenie sposobu powoływania  Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych (ZK). Dotychczas zespół koordynacyjny był powoływany przez dyrektora Instytutu Reumatologii w Warszawie po zasięgnięciu opinii konsultanta krajowego w dziedzinie reumatologii. Obecnie, tak jak ma to miejsce w innych terapeutycznych programach zdrowotnych, zespół koordynacyjny jest powoływany przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Komunikat NFZ w sprawie powołania zespołu koordynacyjnego zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra zdrowia ukazał się w dniu 19 stycznia 2011 roku.

Leflunomid poza programem, ale na ryczałt
Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia bezpłatne leczenie leflunomidem w ramach programu „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) o przebiegu agresywnym” nie jest już dostępne.

Jednocześnie, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. „w sprawie wykazu chorób oraz wykazu wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością”, leflunomid może być przepisany przez lekarza reumatologa za odpłatą ryczałtową dla pacjentów z RZS.

Inne zmiany w programie RZS/MIZS
W rozporządzeniu ministra zdrowia, w załączniku nr 1, w części „Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) o przebiegu agresywnym” wprowadzono ponadto dwie istotne zmiany. Pierwsza precyzuje opis terapii inicjującej, a druga dotyczy kontynuacji leczenia chorych z RZS, którzy uzyskali remisję kliniczną.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH